fbpx Małgorzata Strąk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Małgorzata Strąk

Małgorzata Strąk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2015 roku

Małgorzata Strąk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ Warunków Kontraktowych międzynarodowego systemu FIDIC na procedury administarcyjnoprawne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski, dr hab. Anna Piszcz

Dyplom nr 3954.


Gdańsk, 01 października 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 29 października 2015 roku, 12:02
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba