fbpx Dominika Katarzyna Rydlichowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dominika Katarzyna Rydlichowska

Dominika Katarzyna Rydlichowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2016 roku

mgr prawa

Dominika Katarzyna Rydlichowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Actio in rem a ograniczenie odpowiedzialności w prawie morskim”

Actio in rem and the limitation of liability in maritime law”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.Jerzy Marian Młynarczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, dr hab. Krystian Maksymilian Markiewicz

Dyplom nr 4032.


Gdańsk, 18 maja 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej358.8 KB
Data publikacji: czwartek, 14 kwietnia 2016 roku, 11:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 maja 2016 roku, 9:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak