fbpx Kamil Maksymilian Jędrej | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kamil Maksymilian Jędrej

Kamil Maksymilian Jędrej

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2016 roku

magister Prawa

Kamil Maksymilian Jędrej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nieruchomość wspólna - konstrukcja prawna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Ewa Mirlena Bagińska

Recenzenci: dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG, dr hab. Adam Doliwa, prof.UwB

Dyplom nr 4104.


Gdańsk, 16 grudnia 2016 r.

Streszczenie

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 30 sierpnia 2016 roku, 9:16
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 grudnia 2016 roku, 11:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak