fbpx Monika Andżelika Wilk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monika Andżelika Wilk

Monika Andżelika Wilk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 stycznia 2017 roku

magister Prawa

Monika Andżelika Wilk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mobbing - studium prawno-porównawcze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Adam Wiśniewski, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki, dr hab. Monika Tomaszewska, prof.UG

Dyplom nr 4127.


Gdańsk, 31 stycznia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon wilk_monika_-_informacja_do_pol-onu.pdf32.18 KB
Data publikacji: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 9:00
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 lutego 2017 roku, 9:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak