fbpx Tomasz Sławomir Snarski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Sławomir Snarski

Tomasz Sławomir Snarski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2017 roku

magister Prawa

Tomasz Sławomir Snarski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski

Drugi promotor: prof.dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof.dr hab. Piotr Kardas, dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

Dyplom nr 4134.


Gdańsk, 01 marca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_do_systemu_pol-.pdf32.22 KB
Data publikacji: czwartek, 26 stycznia 2017 roku, 13:27
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 marca 2017 roku, 13:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak