fbpx Lech Kaczyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Lech Kaczyński

Lech Kaczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 1990 roku

doktor nauk prawnych

Lech Kaczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Renta socjalna.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Jackowiak, prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, doc. dr hab. Herbert Szurgacz

Gdańsk, 21 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:33
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska