fbpx Tadeusz Maciejewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tadeusz Maciejewski

Tadeusz Maciejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 1990 roku

doktor nauk prawnych

Tadeusz Maciejewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych w prawie chełmińskim.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: historia prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr Edwin Rozenkranz, prof. dr hab. Ludwik Łysiak, prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski

Dyplom nr 213.


Gdańsk, 28 maja 2022 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 14:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska