fbpx Zbigniew Becker | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zbigniew Becker

Zbigniew Becker

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 marca 1973 roku

Zbigniew Becker

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarys ewolucji naukowej kontroli funduszu płac przedsiebiorstw przemysłowych w 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr hab. Marian Weralski, doc.dr Eligiusz Drgas

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: czwartek, 18 maja 2017 roku, 9:59
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 9:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak