fbpx Wanda Nowina-Konopka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wanda Nowina-Konopka

Wanda Nowina-Konopka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 1979 roku

Wanda Nowina-Konopka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Organizator międzynarodowego przewozu kombinowanego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: doc.dr hab. Mirosław Nesterowicz, doc.dr Maciej Chorzelski, doc.dr Mieczysław Okręglicki

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 11:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 11:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak