fbpx Julian Rados | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Julian Rados

Julian Rados

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 listopada 1980 roku

Julian Rados

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System prawny organów administracji państwowej i organów wykonawczych związków samorządu terytorialnego na Ziemiach Odzyskanych w woj. gdańskim w latach 1945-49”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Wacław Dawidowicz

Recenzenci: doc.dr hab. Jędrzejewski, doc.dr hab. E.Rozenkranz

Gdańsk, 29 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 14:07
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 14:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak