fbpx Jolanta Gliniecka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jolanta Gliniecka

Jolanta Gliniecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 1981 roku

Jolanta Gliniecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcje opłat budżetowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Jadwiga Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.H.Reniger, prof.W.Łączkowski

Dyplom nr 789.


Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 7:55
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak