fbpx Stefan Czarnecki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Stefan Czarnecki

Stefan Czarnecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 1982 roku

Stefan Czarnecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola instytucjonalnej kontroli gospodarczej wykonywanej w imieniu ministra branżowego w procesie zarządzania gospodarką państwową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr L.Bar, doc.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:00
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak