fbpx Jerzy Zajadło | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jerzy Zajadło

Jerzy Zajadło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 1983 roku

Jerzy Zajadło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: doc.dr hab. Roman Tokarczuk, prof.dr hab. Remigiusz Zaorski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:17
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak