fbpx Roman Wójcik | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Roman Wójcik

Roman Wójcik

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 1987 roku

Roman Wójcik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. Instytucja i doktryna.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Tomasz Langer

Recenzenci: prof.dr hab. Donald Steyer, prof.dr hab. A.Łopatka

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 11:39
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 11:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak