fbpx Krzysztof Wesołowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Wesołowski

Krzysztof Wesołowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 1992 roku

Krzysztof Wesołowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy - Prawo przewozowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Władysław Górski

Recenzenci: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak, doc.Ogiegło

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 12:37
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 12:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak