fbpx Mariusz Bogusz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Mariusz Bogusz

Mariusz Bogusz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 1996 roku

Mariusz Bogusz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Recenzenci: prof.B.Adamiak, prof.J.Borkowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 14:04
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 grudnia 2018 roku, 12:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak