fbpx Leszek Mering | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Leszek Mering

Leszek Mering

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 1999 roku

Leszek Mering

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Janina Ciechanowicz

Recenzenci: prof.dr hab. Genowefa Grabowska, prof.dr hab. Władysław Czapliński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:27
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak