fbpx Jakub Stelina | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jakub Stelina

Jakub Stelina

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 1999 roku

Jakub Stelina

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Związkowa zdolność układowa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Lech Kaczyński, prof.BWSH

Recenzenci: dr hab. Urszula Jackowiak, prof.UG, prof.dr hab. Henryk Lewandowski

Dyplom nr 1826.


Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:46
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak