fbpx Leszek Kania | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Leszek Kania

Leszek Kania

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2000 roku

Leszek Kania

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kodyfikacja wojskowego prawa karnego materialnego w II Rzeczypospolitej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Maciejewski, prof.UG

Recenzenci: prof.zw.dr hab. Ryszard Łaszewski, prof.dr hab. Adam Lityński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 11:00
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 11:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak