fbpx Agnieszka Skóra | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Agnieszka Skóra

Agnieszka Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2000 roku

Agnieszka Skóra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Jan Zimmermann, prof.nadzw. dr hab. Wojciech Chróścielewski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 11:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 grudnia 2018 roku, 12:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak