fbpx Wojciech Zalewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wojciech Zalewski

Wojciech Zalewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2001 roku

Wojciech Zalewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Naprawienie szkody na tle tendencji obiektywizacyjnych w prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Płachta, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab.Oktawia Górniok, prof.dr hab. Jan Skupiński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 12:01
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak