fbpx Monika Tomaszewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monika Tomaszewska

Monika Tomaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 kwietnia 2002 roku

Monika Tomaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasada wolności pracy w prawie międzynarodowym i wspólnotowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab. Tadeusz Jasudowicz, dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof.UG

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 14:05
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 14:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak