fbpx Adam Feliks Bochentyn | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adam Feliks Bochentyn

Adam Feliks Bochentyn

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2018 roku

magister Prawa

Adam Feliks Bochentyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM

Dyplom nr 4333.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf224.74 KB
Data publikacji: wtorek, 20 marca 2018 roku, 11:18
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 października 2018 roku, 12:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak