fbpx Maciej Kasprzyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maciej Kasprzyk

Maciej Kasprzyk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 maja 2019 roku

magister Prawa

Maciej Kasprzyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Generalny i abstrakcyjny charakter normy prawnej w aspekcie antropologicznym i językowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk , dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof.KUL

Dyplom nr 4443.


Gdańsk, 05 czerwca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf127.16 KB
Data publikacji: piątek, 14 września 2018 roku, 13:17
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 6 czerwca 2019 roku, 8:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak