fbpx Joanna Marzena Kostrzewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Joanna Marzena Kostrzewska

Joanna Marzena Kostrzewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2019 roku

magister Prawa

Joanna Marzena Kostrzewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórca utworu architektonicznego - wolność versus ograniczenia projektowania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kamil Zeidler, prof.UG

Promotor pomocniczy: dr Ewelina Anna Kowalska
Recenzenci: prof.dr hab. Piotr Ślęzak, dr hab. Piotr Stanisław Dobosz, prof.UJ

Dyplom nr 4406.


Gdańsk, 28 marca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_roprawy_doktorskiej.pdf151.07 KB

Recenzje

Data publikacji: poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 7:39
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 kwietnia 2019 roku, 14:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak