fbpx Szymon Piotr Obuchowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Szymon Piotr Obuchowski

Szymon Piotr Obuchowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2019 roku

magister prawa

Szymon Piotr Obuchowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasada zaufania w postępowaniu podatkowym - ujęcie modelowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Danuta Gliniecka

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Agnieszka Glumińska - Pawlic, prof. dr hab. Antoni Janusz Hanusz

Dyplom nr 4394.


Gdańsk, 01 marca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon 04_streszczenie_pracy.pdf84.47 KB
Data publikacji: poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 11:14
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 marca 2019 roku, 13:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak