fbpx Krzysztof Piotr Dubicki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Piotr Dubicki

Krzysztof Piotr Dubicki

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2020 roku

magister prawa

Krzysztof Piotr Dubicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Lichwa pieniężna w nowoczesnej gospodarce rynkowej - zasadność kryminalizacji zjawiskaw świetle zasady subsydiarności prawa karnego.  ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Recenzenci: Prof. dr hab.Robert Zawłocki, dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

Gdańsk, 24 lutego 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie_Dubicki43.89 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja prof. R. Zawłocki441.06 KB
PDF icon recenzja prof. J. Raglewski706.22 KB
Data publikacji: środa, 4 grudnia 2019 roku, 9:08
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 marca 2020 roku, 14:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Roszkowska