dr Tomasz Widłak | Wydział Prawa i Administracji

dr Tomasz Widłak

Kontakt

Telefon: +48 58 523 28 72
Telefon: +48 58 523 28 75
Nr pokoju: 3033

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekretariat02@prawo.ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: (58) 523 28 62
Nr pokoju: 3012

Aktualnie pełnione funkcje: 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i wymian studentów - wydziałowy koordynator Erasmus

Członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. ochrony praw człowieka w związku z rozwojem nauk biologicznych i medycznych