Konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencja

Ochrona danych osobowych  w kontekście zmian prawa

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Pracownia Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.: „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z danymi osobowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, prawników, praktyków oraz studentów prawa i administracji ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniu 22 maja 2017 roku o godzinie 10:30 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium B). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konferencja2017@prawo.ug.edu.pl - w terminie do dnia 15 maja 2017 roku.
głaszając uczestnictwo prosimy o podanie: imię i nazwisko, nazwę instytucji, z której uczestnik pochodzi (afiliacja). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą e-mail: konferencja2017@prawo.ug.edu.pl lub telefoniczny: +48 506 875 256 (w godzinach od 8:00 do 16:00).

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników konferencji artykuły.

Wśród prelegentów i ekspertów wystąpią między innymi: dr Edyta Bielak–Jomaa (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych).

                W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

konferencja

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2017 roku, 18:59