fbpx Publiczne obrony rozpraw doktorskich | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 stycznia 2022 roku, 16:03

Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Macieja Wróbla

pt: „Produkt ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa autorskiego”

odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Aleksandry Drożdż

pt: „Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation”

odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Natalii Rysz-Nowosielskiej

pt: „Obowiązki informacyjne administracji publicznej”

odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Kamila Siwka

pt: „Konstrukcja normatywna instytucji tzw. małego świadka koronnego i jej sądowe stosowanie”

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Mariusza Jakubika

pt: „Społeczny i zawodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w Polsce”

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Macieja Kaczmarzyka

pt: „Sytuacja małżonka dłużnika w sądowej egzekucji roszczeń pieniężnych”

odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krzysztofa Kułaka

pt: „Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym”

odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Barbary Chojnackiej

pt: „Prawo do zabudowy a wymagania ochrony przyrody. Studium administracyjnoprawne.”

odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Karola Orszyńskiego

pt: „Umowa przekazania nieruchomości”

odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piegzika

pt: „Spór o kształt Kodeksu cywilnego w Japonii w latach 1889-1892”

odbędzie się w dniu 3 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zaborskiej

pt: „Przepadek korzyści majątkowej w Kodeksie karnym"

odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Leszczyńskiej

pt: Domniemanie niewinności i jego konsekwencje w procesie karnym"

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wilmanowicza

pt: Rewolucja i jej krytycy - angielska myśl polityczno-prawna 1688-1716"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Grzędy

pt: Czynnik psychiczny w strukturze okoliczności wyłączających bezprawność"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Barańskiej

pt: Zmiana strony zobowiązania na podstawie umowy"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Zarzyckiego

pt: Instytucje kapitałowe polskiego systemu emerytalnego na tle konstrukcji wybranych krajów"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Bojko

pt: „Konstrukcja prawna absolutorium dla członków organów spółek akcyjnych"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Józefa Zejdy

pt: „Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Kurek

pt: Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego. Studium teoretycznoprawne"

odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kułaka

pt: Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Siczek

pt: Prawo oskarżonego do udziału w przesłuchaniu świadków w polskim procesie karnym jako standard rzetelnego procesu (art. 6 § 3 d EKPC)"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Witolda Jacka Wybulta

pt: Działąlność ustawodawcza abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa płockiego (1908-1941)"

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Niesiołowskiej

pt: Problematyka małżeństwa i rodziny w uchwałąch synodów polskich w latach 1999-2018."

odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz

pt: Utrata prawa do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy."

odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bachurskiej

pt: Referendarz sądowy w postępowaniu karnym"

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Popławskiego

pt: Tożsamość konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. i jej relacji do prawa Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Heronima Ostrowskiego

pt: „Pozycja kupującego w umowie sprzedaży konsumenckiej de lege lata i de lege ferenda"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Greli

pt: „Ochrona praw współwłaścicieli na tle ustawy o własności lokali"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kielina

pt: „Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Birta

pt: „Polityka polskich władz komunistycznych wobec niemieckich przestępstw okupacyjnych w latach 1944-1970"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wiktora Iwańskiego

pt: „Obejście prawa w drodze umowy zobowiązującej"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pyka

pt: „Prawna ochrona danych osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Mazurkiewicza

pt: „Explanation of human right in light of contemporary analytic metaphysics"

odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek

pt: „Wytwory ludzkiego intelektu z art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych niestanowiące przedmiotu prawa autorskiego"

odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Szpojankowskiego

pt: „Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjnobudowlanym w polskim systemie prawnym"

odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Dąbrowskiego

pt: „Prawnokarna ochrona wierzyciela w swietle zasady subsydiarności i proporcjonalności prawa karnego w kontekście art. 300 k.k."

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Kosickiego

pt: „Ochrona interesów osób trzecich w polskim prawie budowlanym"

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Żukowskiej

pt: „Europejskie poświadczenie spadkowe w Polsce"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Piekut

pt: „Percepcja ryzyka prawnego a uwarunkowania ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Gołębiowskiego

pt: „Percepcja ryzyka prawnego a uwarunkowania ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandry Pietras

pt: „Wpływ koncepcji work-life balance na ochronę dóbr osobistych w stosunku pracy"

odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. Druk oświadczenia


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Behama 

pt: „Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Maciejewskiego 

pt: „Zasada dobrej administracji w postępowaniach w sprawach ochrony przed importem towarów subsydiowanych lub sprzedawanych po cenach dumpingowych do Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Gołaszewskiego

pt: „Metody interpretacji danych w badaniach poligraficznych. Problem subiektywizmu ekspertów przy opiniowaniu" odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Staszel- Joniak 

pt: „Samobójstwa dokonane w powiecie tatrzańskim i nowotarskim w latach 2000-2013" odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Ufnala

pt: „Aspekty podatkowe czynności prawnych powierniczych" odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Krupy

pt: „Uprawnienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych." odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Czochry

pt: „Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii" odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Natalii Symber

pt: „Wykrywanie i zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej – studium prawnoporównawcze" odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Kowalczyka

pt: „Problematyka przedawnienia w prawie arbitrazowym - wybrane zagadnienia" odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Tąkiela

pt: „Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej" odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Rafałowicza

pt: „Aksjologia dziedziczenia w polskim prawie spadkowym" odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Gawliczka

pt: „Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piotra Ołowskiego

pt: „Integracja cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Sehna

pt: „Egzekucja z praw własności przemysłowej." odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szulca

pt: „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument kształtowania przestrzeni." odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wojdali

pt: „Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych." odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Malickiego

pt: „Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Stryjkowskiej

pt: „Prawnomiedzynarodowa odpowiedzialność państwa za niszczenie dóbr kultury." odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Durlik-Olszewskiej

pt: „Ograniczenie i pozbawienie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. Studium na podstawie wybranych tak zwanych specustaw"

odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Witkowskiej-Krzymowskiej

pt: „Sposoby identyfikacji osób fizycznych. Studium prawno-porównawcze." odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Antasa

pt: „Czynności prawne przysparzające w prawie polskim" odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Łukasz

pt: „Forma testamentu alograficznego w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego" odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wójcik

pt: „Laws Affecting Historical Memory from Human Rights Perspective" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Górskiej

pt: „Nadużycie prawa podatkowego w doktrynie, legislacji i orzecznictwie sądów we Francji" odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Surmy-Buczek

pt: „Zaskarżanie uchwał w handlowych spółkach osobowych" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Miedzińskiego

pt: „Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle prawnoporównawczym" odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Grotkowskiej

pt: „Uzasadnienie aksjologiczne regulacji paternalistycznych we współczesnym prawie polskim" odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zarychty-Romanowskiej

pt: „Policyjna kontrola nielegalnych migracji w Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rocławskiej-Szydło

pt: „Argumentacja z podwójnego skutku w dyskursie prawniczym" odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Danikowskiego

pt: „Instytucja Europejskiej Inicjtywy Obywatelskiej - szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Niemiec

pt: „Pojęcie godności człowieka a granice ochrony prawa do życia w dorobku Rady Europy" odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Jastrzębskiej – Wójcickiej

pt: „Konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i jego realizacja w praktyce" odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szwarc

pt: „Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym" odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. - obrona odwołana


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Prabuckiego

pt: „Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym" odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kutyłowskiej

pt: „Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją w Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Kamińskiego

pt. "Aspekty prawne powiązań ubezpieczeniowo-bankowych" odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Żukowskiej

pt. "Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w polskim prawie karnym" odbędzie się w dniu 5 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bijasa

pt. "Rozpowszechnianie i posiadanie w przestępstwach komputerowych" odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Mazur

pt. "Wspólny europejski system azylowy wobec kryzysu migracyjnego w latach 2015-2018. Perspektywa krytyczna" odbędzie się w dniu 28 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kłuska

pt. "Expressive Theory of Retribution - A Critical Assessment" odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Guzika

 pt. "Homo oeconomicus w prawie. Pojęcie, model, zastosowania" odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.