fbpx Biblioteka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Biblioteka

Biblioteka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lipca 2020 roku, 8:05

Adres:

BIBLIOTEKA PRAWNA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
80-309 GDAŃSK, ul. Jana Bażyńskiego 6
Tel.: +0-58-523-29-40   
e-mail: bpraw@ug.edu.pl


Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.

Aktualności:

 

10-07-2020

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Prawnej UG w dniach 13.07 - 30.08.2020 będzie nieczynna.

 

01-07-2020 Wakacje - godziny pracy

Biblioteka Prawna w dniach 1-19.07.2020, 31.08-04.10.2020 będzie czynna: 8.00 - 15.00, soboty i niedziele: nieczynna.

W dniach 20.07- 30.08.2020: nieczynna.

 

 

06-07-2020

Informujemy, że opłaty z tytuły nieterminowego zwrotu egzemplarzy wypożyczonych w BUG oraz prolongaty ważności konta bibliotecznego można regulować przelewem.

Kwota do zapłaty z tytułu nieterminowego zwrotu egzemplarzy widnieje w zakładce Konto w koncie czytelnika dostępnym po zalogowaniu w katalogu BUG.

Kwota prolongaty ważności konta bibliotecznego określona została w Cenniku usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

(Tabela 1 pkt.3).

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia tej operacji na adres bibou@ug.edu.pl.W tej samej wiadomości można także zamieścić prośbę o prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy. Dokonają jej pracownicy BUG, o ile nie został wykorzystany limit prolongat przewidziany w Regulaminie udostępniania zbiorów BUG.

Dane do przelewu:

Bank PeKaO IV O/Gdańsk 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule przelewu należy wpisać :Numer karty bibliotecznej + nazwisko + imię –nieterminowy zwrot książek” lub Numer karty bibliotecznej + nazwisko + imię–prolongata konta”.

Przypominamy, że opłat z tytułu nieterminowego zwrotu egzemplarzy i prolongowania ważności konta bibliotecznego można dokonywać także osobiście wyłącznie przy użyciu karty płatniczej.

 

01-07-2020 Wakacje - godziny pracy

Biblioteka Prawna w dniach 1-19.07.2020, 31.08-04.10.2020 będzie czynna: 8.00 - 15.00, soboty i niedziele: nieczynna.

W dniach 20.07- 30.08.2020: nieczynna.

 

01-06-2020

BUG czynna dla pracowników UG, doktorantów UG oraz studentów UG

Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne będą obsługiwać czytelników w następującym zakresie:

1. zdalne zamawianie egzemplarzy do wypożyczenia oraz ich samodzielny odbiór przez czytelników - dotyczy pracowników UG, doktoratów UG oraz studentów UG. 
Szczegółowe zasady: wypożyczanie.pdf.

2. przyjmowanie zwrotów wypożyczonych egzemplarzy także od czytelników spoza UG (zwroty można również wysyłać pocztą).
Szczegółowe zasady: zwroty.pdf.

3. regulowanie naliczonych do 12 marca 2020 r. płatności za przetrzymane egzemplarze – płatność tylko karta płatniczą (opłaty za przetrzymanie egzemplarzy w okresie od 12 marca do 30 czerwca br. nie będą naliczane).
Szczegółowe zasady: zwroty.pdf.

4. rozliczanie z BUG (obiegówki).
Szczegółowe zasady: zwroty.pdf.

5. udostępnianie prezencyjne (na miejscu w bibliotece) w ograniczonym zakresie (m.in. bez wolnego dostępu do zbiorów) oraz z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarnego - wyłącznie dla pracowników UG, doktorantów UG i studentów UG.
Szczegółowe zasady: czytelnie.pdf.

6. wypożyczeń międzybibliotecznych w Bibliotece Głównej (sprowadzanie materiałów drukowanych tylko z bibliotek krajowych).
Szczegółowe zasady: wypożyczalnia międzybiblioteczna.pdf.

Sprawdź godziny obsługi czytelników.

Wejście do BUG będzie możliwe wyłącznie w maseczkach 
i rękawiczkach ochronnych
 po użyciu płynu do dezynfekcji.

W Bibliotece Głównej UG dokonywany jest pomiar temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego. Czytelnicy o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej 37°) nie będą mogli skorzystać z usług bibliotecznych. Ponadto nie będą obsługiwane osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar temperatury.   

Pozostałe usługi biblioteczne nie będą świadczone w trybie stacjonarnym (kontakt z BUG wyłącznie zdalny).

BUG na bieżąco będzie dostosowywała zasady obsługi czytelników do sytuacji w bibliotekach oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Mogą więc one ulegać zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie BUG.

 

 

02-01-2019 Zmiana godzin otwarcia

Z dniem 2 stycznia 2020 r. wszystkie biblioteki specjalistyczne UG będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty od godz. 8.00 do godziny 16.00.

 

01-10-2018 Zdalny dostęp do e-zasobów

Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2018 r. w Bibliotece UG zostało uruchomione oprogramowanie HAN, które pozwoli na uproszczenie procedury zdalnego dostępu do e-zasobów:

LEX-online  http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/lex-online/

Westlaw International  http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/westlaw-international/

Legal Source      http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/legal-source/

EBSCOhost         http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/ebscohost/

 

Z komputerów pracujących wewnątrz sieci lokalnej Wydziału Prawa i Administracji możliwy jest dostęp do następujących prawniczych baz danych:

LEX w Intranecie - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej LEX dostępna z komputerów podłączonych do serwerów uniwersyteckich.

LEGALIS online - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej Legalis dostępna bez limitów ilości połączeń z komputerów podłączonych do serwerów WPiA. Dostęp przez przeglądarkę.

HEIN Online - wiodąca internetowa baza danych zawierająca ponad 140 milionów stron i 125 000 tytułów historii prawnej oraz dokumentów rządowych dostępna z komputerów w sieci WPiA.

Baza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dostępna darmowo online.

Portal prawny Unii Europejskiej - dostępny darmowo online.

 

13-03-2018  Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. System Academica udostępnia w postaci cyfrowej książki i czasopisma nowe, jak również starsze. Czytelnik znajdzie tutaj monografie, podręczniki, skrypty, artykuły oraz całe numery czasopism. Publikacje nie chronione prawem autorskim są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim dostępne są wyłącznie na terminalu dedykowanym Academice, znajdującym się w Czytelni Oddziału Informacji i Promocji Biblioteki Głównej UG. Do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica mają prawo osoby posiadające aktualne konto biblioteczne w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

09-10-2016 "Szkolenie biblioteczne"

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie biblioteczne online jest dla:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia*
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów studiów podyplomowych, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów z dodatkowej rekrutacji

*nie obowiązuje studentów rozpoczynających równoległy kierunek studiów, o ile wcześniej zdali test na pierwszym kierunku.

Jak zapisać się do Biblioteki UG?


Studenci
Studenci I roku z pierwszej rekrutacji* są zapisywani do Biblioteki UG automatycznie tzn., że mają utworzone konto z chwilą otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej. Konto jest aktywne.

Karta biblioteczna

  • kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studencka
  • wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną legitymację studencką
  • karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie
  • w razie zagubienia karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę

* studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

25-01-2012 "Elektroniczna wersja aktów prawnych"

Zgodnie z ustawą z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 117, poz. 676) z dniem 1 stycznia 2012 roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa jest strona Rządowego Centrum Legislacji.

 

24-02-2011 "Internet w Bibliotece Prawnej UG"

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. dnia 31.12.2009 r.) i zarządzenia Rektora UG w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego",z dniem 24.02.2011 r. do odwołania zmienia się sposób korzystania z Internetu w Bibliotece Prawnej UG oraz w  Czytelni Prasy w Bibliotece Głównej UG.