Biblioteka | Wydział Prawa i Administracji

Biblioteka

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:20
Adres:

BIBLIOTEKA PRAWNA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
80-309 GDAŃSK, ul. Jana Bażyńskiego 6
Tel.: +0-58-523-29-40   
e-mail: bpraw@ug.edu.pl


Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.

Aktualności: 

25-06-2018

Biblioteka Prawna UG w okresie wakacji 2018:

30.06-01.07.2018 sobota - niedziela   nieczynne                                                                                                                                         

02.07.2018 i 09.07.2018  poniedziałek 11.00-19.00                                                                                                                                  

03.07-06.07.2018 i 10.07-13.07.2018 wtorek - piątek 9.00-15.00                                                                                                                                   

07.07-08.07 i 14.07-15.07.2018 sobota - niedziela nieczynne                                                                                                         

od 16.07.2018 do 02.09.2018 nieczynne                                                                                                                                                              

03.09-30.09.2018 poniedziałek 11.00-19.00, wtorek - piątek 8.00-15.00 , sobota - niedziela nieczynne

 

13-03-2018  Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. System Academica udostępnia w postaci cyfrowej książki i czasopisma nowe, jak również starsze. Czytelnik znajdzie tutaj monografie, podręczniki, skrypty, artykuły oraz całe numery czasopism. Publikacje nie chronione prawem autorskim są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim dostępne są wyłącznie na terminalu dedykowanym Academice, znajdującym się w Czytelni Oddziału Informacji i Promocji Biblioteki Głównej UG. Do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica mają prawo osoby posiadające aktualne konto biblioteczne w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

10-11-2017

W holu Biblioteki Prawnej prezentowana jest wystawa  promująca najnowszą publikację prof. Jerzego Zajadło pt.: „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa.” Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Serdecznie zapraszamy na wystawę i  zachęcamy do lektury tej niezwykle interesującej książki o niewolnictwie i amerykańskiej konstytucji.

 

09-10-2016 "Szkolenie biblioteczne"

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia*
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów studiów podyplomowych, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów z dodatkowej rekrutacji

*nie obowiązuje studentów rozpoczynających równoległy kierunek studiów, o ile wcześniej zdali test na pierwszym kierunku.

Jak zapisać się do Biblioteki UG?
Studenci - I rekrutacja
Studenci I roku z pierwszej rekrutacji* są zapisywani do Biblioteki UG automatycznie tzn., że mają utworzone konto z chwilą otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej. Konto jest nieaktywne. Aktywacja kont dla studentów I roku, którzy zaliczyli test, nastąpi 1 października br. Kolejne dokonywane będą co 24 godziny.
Studenci - II rekrutacja
Studenci I roku z dodatkowej rekrutacji* muszą zapisać się do Biblioteki UG indywidualnie. Należy zgłosić się do wypożyczalni z dokumentami (ważna legitymacja studencka, dowód osobisty) celem założenia konta.
Inni studenci
Studenci studiów podyplomowych oraz studenci MSU (przeniesieni z innej uczelni) - patrz punkt STUDENCI II REKRUTACJA.
Karta biblioteczna

  • kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studencka
  • wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną legitymację studencką
  • karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie
  • w razie zagubienia karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę

* studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

25-01-2012 "Elektroniczna wersja aktów prawnych"

Zgodnie z ustawą z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 117, poz. 676) z dniem 1 stycznia 2012 roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa jest strona Rządowego Centrum Legislacji.

 

24-02-2011 "Internet w Bibliotece Prawnej UG"

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. dnia 31.12.2009 r.) i zarządzenia Rektora UG w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego",z dniem 24.02.2011 r. do odwołania zmienia się sposób korzystania z Internetu w Bibliotece Prawnej UG oraz w  Czytelni Prasy w Bibliotece Głównej UG.