fbpx Biblioteka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Biblioteka

Biblioteka

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 marca 2021 roku, 18:51

Adres:

BIBLIOTEKA PRAWNA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
80-309 GDAŃSK, ul. Jana Bażyńskiego 6
Tel.: +0-58-523-29-40   
e-mail: bpraw@ug.edu.pl


Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.

Aktualności:

 

07-01-2021 Godziny otwarcia Biblioteki Prawnej UG w semestrze zimowym

 

 

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego

 

poniedziałek-piątek 8.00-18.00
sobota-niedziela nieczynne

 

18-01-2020 Programy publikowania otwartego w 2021 roku

Informujemy, że zgodnie z zapowiedziami Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, dotychczasowe programy publikowania otwartego są kontynuowane z wyjątkiem Emerlad, LWW i OUP, które zostały wstrzymane do czasu podpisania nowych umów. 

Ponadto planowane jest uruchomienie programów publikowania w ramach licencji Taylor & Francis oraz AIP w roku 2021.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

 

12-10-2020 Pakiety dydaktyczne

Pracownikom naukowym proponujemy wsparcie w przygotowaniu materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez nich na zajęciach dla studentów. Wystarczy, że otrzymamy wykaz publikacji przeznaczonych dla studentów, a na jego podstawie:

- przekażemy informacje o dostępności treści w zasobach licencjonowanych UG,
- przekażemy informacje o dostępności treści w Internecie (licencje otwarte),
- przekażemy informacje o dostępności publikacji w zasobach drukowanych,
- zaproponujemy zamówienie dodatkowych egzemplarzy drukowanych, ewentualnie dostępów elektronicznych,
- zaproponujemy zeskanowanie artykułów z czasopism, rozdziałów z książek w ramach usługi "Skanowanie na życzenie".
 
Zamówienia na pakiety można składać, wysyłając e-mail na adres: humanistyka@ug.edu.pl

 

12-10-2020 Zamów skany

Usługa skanowania na życzenie przeznaczona jest dla pracowników i studentów UG posiadających ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz fragmenty książek do 50 stron. Usługa w semestrze zimowym jest bezpłatna.

Szczegółowe zasady: https://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/zasady_skany_08_10_20.pdf

 

7-10-2020 Konsultacje online na platformie MS Teams

Zapraszamy do kontaktowania się z bibliotekarzami BPraw na platformie MS Teams. W czasie zdalnej sesji odpowiemy na pytania dotyczące funkcjonowania Biblioteki Prawnej i świadczonych przez nią usług, a także zaprezentujemy oferowane przez Bibliotekę zasoby i narzędzia oraz przeszkolimy, jak z nich efektywnie korzystać.
 
Żeby skorzystać z usługi "Konsultacje online", każdy pracownik oraz student Uniwersytetu Gdańskiego powinien:
 
1. Zalogować się na swoje indywidualne konto w usłudze Office 365;
2. Wejść na stronę: https://www.bg.ug.edu.pl/nowosci/konsultacje-online, zlokalizować wiersz z informacjami o konsultacjach online właściwy dla charakteru problemu lub pytania, jakie pragnie zadać, i kliknąć link „konsultacji online” w tym wierszu;
3. Wybranie linku spotkania spowoduje otwarcie okna z tytułem spotkania i przyciskiem "Dołącz teraz". Użytkownik powinien wybrać przycisk "Dołącz teraz", aby dołączyć do spotkania;
4. Po dołączeniu do spotkania należy poczekać na rozpoczęcie rozmowy prywatnej z osobą aktualnie dyżurującą.
5. Jeśli osoba dyżurująca nie rozpoczyna rozmowy prywatnej, oznacza to, że jest w trakcie udzielania informacji innemu użytkownikowi i skontaktuje się za pomocą MS Teams, jak tylko zakończy aktualną rozmowę.
 
Nazwa oddziału/obszaru Zakres usług Terminy konsultacji
Biblioteka Prawna informacje i pomoc związana z obsługą konta bibliotecznego (m.in. prolongaty, kary, opłaty, przedłużenia konta), informacje związane z tematyką czytelni, pomoc w obsłudze tematycznych baz danych, informacje o usługach świadczonych przez bibliotekę, informacje ogólne

wtorki 11:00-13:00
czwartki 11:00-13:00

 

 
 
5-10-2020 Zasady korzystania z Biblioteki UG w semestrze zimowym
 
Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne obsługują czytelników w następującym zakresie:
 
1. wypożyczanie egzemplarzy zamawianych zdalnie. 
 
2. przyjmowanie zwrotów, regulowanie płatności (kartą płatniczą lub przelewem), rozliczanie z BUG (obiegówki).
 
3. udostępnianie prezencyjne (na miejscu w bibliotece) bez wolnego dostępu do zbiorów (tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UG)
 
4. zamawiania materiałów z wypożyczalni międzybibliotecznej
(wyłącznie z bibliotek krajowych)
 
Wejście do BUG będzie możliwe wyłącznie w maseczkach i rękawiczkach ochronnych po użyciu płynu do dezynfekcji.
 
W Bibliotece Głównej UG dokonywany jest pomiar temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego. Czytelnicy o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej 37°) nie będą mogli skorzystać z usług bibliotecznych. Ponadto nie będą obsługiwane osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar temperatury.
 
 
1-10-2020 Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku  obowiązkowe
 
Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku jest obowiązkowe zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3:
„2. Student ma obowiązek:
2. odbycia szkolenia bibliotecznego – w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
3. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września”.
 
Kurs jest dostępny od 1 października 2020 do 30 czerwca 2021 r.
 
Link do szkolenia bibliotecznego jest dostępny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny, w dziale Twoje kursy.
 
 
 
06-07-2020 Płatności przelewem
 
Informujemy, że opłaty z tytuły nieterminowego zwrotu egzemplarzy wypożyczonych w BUG oraz prolongaty ważności konta bibliotecznego można regulować przelewem.

Kwota do zapłaty z tytułu nieterminowego zwrotu egzemplarzy widnieje w zakładce Konto w koncie czytelnika dostępnym po zalogowaniu w katalogu BUG.

Kwota prolongaty ważności konta bibliotecznego określona została w Cenniku usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

(Tabela 1 pkt.3).

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia tej operacji na adres bibou@ug.edu.pl.W tej samej wiadomości można także zamieścić prośbę o prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy. Dokonają jej pracownicy BUG, o ile nie został wykorzystany limit prolongat przewidziany w Regulaminie udostępniania zbiorów BUG.

Dane do przelewu:

Bank PeKaO IV O/Gdańsk 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule przelewu należy wpisać :Numer karty bibliotecznej + nazwisko + imię –nieterminowy zwrot książek” lub Numer karty bibliotecznej + nazwisko + imię–prolongata konta”.

Przypominamy, że opłat z tytułu nieterminowego zwrotu egzemplarzy i prolongowania ważności konta bibliotecznego można dokonywać także osobiście wyłącznie przy użyciu karty płatniczej.

 

01-10-2018 Zdalny dostęp do e-zasobów

Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2018 r. w Bibliotece UG zostało uruchomione oprogramowanie HAN, które pozwoli na uproszczenie procedury zdalnego dostępu do e-zasobów:

LEX-online  http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/lex-online/

Westlaw International  http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/westlaw-international/

Legal Source      http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/legal-source/

EBSCOhost         http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/ebscohost/

Z komputerów pracujących wewnątrz sieci lokalnej Wydziału Prawa i Administracji możliwy jest dostęp do następujących prawniczych baz danych:

LEX w Intranecie - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej LEX dostępna z komputerów podłączonych do serwerów uniwersyteckich.

LEGALIS online - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej Legalis dostępna bez limitów ilości połączeń z komputerów podłączonych do serwerów WPiA. Dostęp przez przeglądarkę.

HEIN Online - wiodąca internetowa baza danych zawierająca ponad 140 milionów stron i 125 000 tytułów historii prawnej oraz dokumentów rządowych dostępna z komputerów w sieci WPiA.

Baza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dostępna darmowo online.

Portal prawny Unii Europejskiej - dostępny darmowo online.

 

13-03-2018  Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. System Academica udostępnia w postaci cyfrowej książki i czasopisma nowe, jak również starsze. Czytelnik znajdzie tutaj monografie, podręczniki, skrypty, artykuły oraz całe numery czasopism. Publikacje nie chronione prawem autorskim są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim dostępne są wyłącznie na terminalu dedykowanym Academice, znajdującym się w Czytelni Oddziału Informacji i Promocji Biblioteki Głównej UG. Do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica mają prawo osoby posiadające aktualne konto biblioteczne w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

09-10-2016 Szkolenie biblioteczne

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie biblioteczne online jest dla:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia*
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów studiów podyplomowych, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów z dodatkowej rekrutacji

*nie obowiązuje studentów rozpoczynających równoległy kierunek studiów, o ile wcześniej zdali test na pierwszym kierunku.

Jak zapisać się do Biblioteki UG?

Studenci
Studenci I roku z pierwszej rekrutacji* są zapisywani do Biblioteki UG automatycznie tzn., że mają utworzone konto z chwilą otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej. Konto jest aktywne.

Karta biblioteczna

  • kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studencka
  • wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną legitymację studencką
  • karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie
  • w razie zagubienia karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę

* studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

25-01-2012 Elektroniczna wersja aktów prawnych

Zgodnie z ustawą z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 117, poz. 676) z dniem 1 stycznia 2012 roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa jest strona Rządowego Centrum Legislacji.

 

24-02-2011 Internet w Bibliotece Prawnej UG

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. dnia 31.12.2009 r.) i zarządzenia Rektora UG w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego",z dniem 24.02.2011 r. do odwołania zmienia się sposób korzystania z Internetu w Bibliotece Prawnej UG oraz w  Czytelni Prasy w Bibliotece Głównej UG.