fbpx Biblioteka | Wydział Prawa i Administracji

Biblioteka | Wydział Prawa i Administracji

Biblioteka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 marca 2020 roku, 11:31
Adres:

BIBLIOTEKA PRAWNA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
80-309 GDAŃSK, ul. Jana Bażyńskiego 6
Tel.: +0-58-523-29-40   
e-mail: bpraw@ug.edu.pl


Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.

Aktualności:

11-11-2020

Biblioteka Prawna nieczynna od 11 marca do odwołania.

Decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne będą od 11.03 nieczynne do odwołania.

 

02-01-2019 Zmiana godzin otwarcia

Z dniem 2 stycznia 2020 r. wszystkie biblioteki specjalistyczne UG będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty od godz. 8.00 do godziny 16.00.

 

01-10-2018 Zdalny dostęp do e-zasobów

Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2018 r. w Bibliotece UG zostało uruchomione oprogramowanie HAN, które pozwoli na uproszczenie procedury zdalnego dostępu do e-zasobów:

LEX-online  http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/lex-online/

Westlaw International  http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/westlaw-international/

Legal Source      http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/legal-source/

EBSCOhost         http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/ebscohost/

 

Z komputerów pracujących wewnątrz sieci lokalnej Wydziału Prawa i Administracji możliwy jest dostęp do następujących prawniczych baz danych:

LEX w Intranecie - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej LEX dostępna z komputerów podłączonych do serwerów uniwersyteckich.

LEGALIS online - Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej Legalis dostępna bez limitów ilości połączeń z komputerów podłączonych do serwerów WPiA. Dostęp przez przeglądarkę.

HEIN Online - wiodąca internetowa baza danych zawierająca ponad 140 milionów stron i 125 000 tytułów historii prawnej oraz dokumentów rządowych dostępna z komputerów w sieci WPiA.

Baza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dostępna darmowo online.

Portal prawny Unii Europejskiej - dostępny darmowo online.

 

13-03-2018  Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. System Academica udostępnia w postaci cyfrowej książki i czasopisma nowe, jak również starsze. Czytelnik znajdzie tutaj monografie, podręczniki, skrypty, artykuły oraz całe numery czasopism. Publikacje nie chronione prawem autorskim są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim dostępne są wyłącznie na terminalu dedykowanym Academice, znajdującym się w Czytelni Oddziału Informacji i Promocji Biblioteki Głównej UG. Do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica mają prawo osoby posiadające aktualne konto biblioteczne w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

 

09-10-2016 "Szkolenie biblioteczne"

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie biblioteczne online jest dla:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia*
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów studiów podyplomowych, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów z dodatkowej rekrutacji

*nie obowiązuje studentów rozpoczynających równoległy kierunek studiów, o ile wcześniej zdali test na pierwszym kierunku.

Jak zapisać się do Biblioteki UG?


Studenci
Studenci I roku z pierwszej rekrutacji* są zapisywani do Biblioteki UG automatycznie tzn., że mają utworzone konto z chwilą otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej. Konto jest aktywne.

Karta biblioteczna

  • kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studencka
  • wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną legitymację studencką
  • karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie
  • w razie zagubienia karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę

* studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

25-01-2012 "Elektroniczna wersja aktów prawnych"

Zgodnie z ustawą z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 117, poz. 676) z dniem 1 stycznia 2012 roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa jest strona Rządowego Centrum Legislacji.

 

24-02-2011 "Internet w Bibliotece Prawnej UG"

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. dnia 31.12.2009 r.) i zarządzenia Rektora UG w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego",z dniem 24.02.2011 r. do odwołania zmienia się sposób korzystania z Internetu w Bibliotece Prawnej UG oraz w  Czytelni Prasy w Bibliotece Głównej UG.