fbpx Władze | Wydział Prawa i Administracji

Władze | Wydział Prawa i Administracji

Władze

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 marca 2020 roku, 14:27

Dziekani WPiA UG   


Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski DziekanProf. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
Dziekan

pokój 2062   | e-mail: dziekan@prawo.ug.edu.pl | tel. 523 28 80, w. 28 80

 

Godziny przyjęć studentów:
Wtorek 14:30 - 15:30
Czwartek 15:00 - 16:00

 

                                                            

 

Kierownik Biura Dziekana: mgr Teresa Ozorowska
tel. 523 29 90, w. 29 90, pokój 2063
fax: 523 29 60, w. 29 60,  e-mail: teresa.ozorowska@prawo.ug.edu.pl
czynne: pon.-czw. w godz. 10.00 - 14.00

Uwaga - kwestiami przebiegu studiów zajmują się odpowiedni prodziekani.

     

 

Prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler Prodziekan ds. studenckich i naukiProf. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
Prodziekan ds. studenckich i nauki


zakres działania

pokój 2083           tel. 523 28 96, w. 28 96

 

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek 11:00 – 12:00
Czwartek

11:00 – 12:00

UWAGA!
Dyżury p. Dziekan – dr hab. Anny Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG  
w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywają się
formie on-line, w stałych, uprzednio ustalonych dniach i godzinach.

                                                  

Prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowychProf. UG, dr hab. Piotr Uziębło
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych

zakres działania

pokój 2084                                tel. 523 28 94, w. 28 94

Godziny przyjęć studentów:
Wtorek 11:00 - 12:00
Czwartek 15:00 - 16:00
 

UWAGA!
Dyżur p. Dziekana – dr hab. Piotra Uziębło, prof. UG  
w dniu 5.03.br (czwartek) odbędzie się w godz 11:00-12:00.

                                             

Prof. UG, dr hab. Marcin Michał Wiszowaty Prodziekan ds. studiów niestacjonarnychProf. UG, dr hab. Marcin Michał Wiszowaty
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

zakres działania

pokój 2085                                tel. 523 28 95, w. 28 95

 

Godziny przyjęć studentów:
Czwartek 16:30 – 18:30
UWAGA!

Dyżur p. Dziekana – Marcina Wiszowatego, prof. UG  
w okresie obowiązywania szczególnych środków wynikających z zagrożenia
koronawirusem odbywa się w formie online za pośrednictwem adresu
e-mail: marcin.wiszowaty@prawo.ug.edu.pl (w godzinach trwania konsultacji będę
odpowiadał sukcesywnie, w miarę możliwości i napływu e-maili)
lub poprzez narzędzie Skype (adres: "Marcin W")

                                             
 

 

 

Profesor Zajadło, Kierownik Studiów DoktoranckichProf. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Kierownik Studiów Doktoranckich

 

 

 

Sekretariat ds. studiów doktoranckich:
mgr Małgorzata Roszkowska
pokój 2058
tel. (+48-58) 523 29 86, w. 29 86


malgorzata.roszkowska@prawo.ug.edu.pl

dziekanat.doktor@prawo.ug.edu.pl