fbpx Pełnomocnicy Dziekana | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 listopada 2021 roku, 15:54

Pełnomocnik Dziekana ds. analiz, planowania i sprawozdawczości

dr Adam Bochentyn

Adam Bochentyn

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

dr hab. Maciej Barczewski,
prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Tomasz Widłak,
prof. UG

Maciej Barczewski Edvardas Juchnevicius Tomasz Widłak

 

(Zarządzenie Dziekana:
https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/14092/files/pelnomocnicy_28_grudnia_2020.pdf)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Chinami 

dr Magdalena Łągiewska

Magdalena Łągiewska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Hiszpanią i Ameryką Łacińską

dr Małgorzata Węgrzak

M. Węgrzak
 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. interesariuszy zewnętrznych

dr Olga Śniadach

Olga Śniadach

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i komunikacji społecznej 

mgr Dawid Rogoziński

Dawid rogoziński

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. kanałów informacyjnych WPiA UG 

mgr Wojciech Jankowski

mgr Joanna Marszałek

Wojciech Jankowski Joanna Marszałek

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu

dr Łukasz Karczyński

Łukasz Karczyński

(Zarządzenie Dziekana:
https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/14092/files/zarzadzenie_-_04_lutego_2021.pdf)