fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Wtorek, godz. 14:00-15:30, ostatni wtorek miesiąca godz. 17:00-18:30.

 

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams. Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w semestrze zimowym  2021/2022 będą się odbywać we środy od godz. 17-tej do 18-tej w aplikacji MS Teams (tenant studencki) – nazwa użytkownika:

mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

Pierwsze konsultacje odbędą się 13 października 2021 r.

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 10.00 - 11.30.

[skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Michał Miłosz

Konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach: 9:00-10:30.

W godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams (zarówno w godzinach konsultacji, jak i poza nimi).

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

dr Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- poniedziałki, 17.15-19.00.