fbpx Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

Szymon Obuchowski, Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, 9:33
 
gdn
 
G1
 

Szanowni Państwo,
W celu uzyskania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach naukowych, prosimy kliknąć w wybrany odnośnik spośród znajdujących się poniżej.

Dear Ladies and Gentlemen,

For information about the scientific events we organise, please click on one of the links below.

 

 

 

Centrum

Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych

Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 IV Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego

 Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające  

z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych
 i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gdańsk, 19 kwietnia 2021 r. (on-line)

 

W dniu 19 kwietnia 2021 r. odbyła się IV Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego pt. "Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", zorganizowana przez Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG, Katedrę Prawa Finansowego WPiA UG oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

W Konferencji wzięło udział blisko 150 uczestników, w tym liczne grono samorządowców, m.in. starostów, burmistrzów, wójtów, skarbników i pracowników gmin, powiatów i województw, a także Regionalnych Izb Obrachunkowych w Gdańsku i Szczecinie oraz wielu badaczy z uniwersytetów i ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy.

Konferencja była zwieńczeniem 4 edycji projektu badawczego "samorząd21", w efekcie którego powstała także publikacja pod redakcją naukową pracowników Katedry Prawa Finansowego WPiA UG.

Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.