fbpx Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 marca 2020 roku, 11:01
 
gdn
 
Proszę kliknąć w nazwę wydarzenia, by przejść do jego szczegółów (please click on the name of the event for its further details):
 

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją w kraju oraz zarządzeniem rektora UG 20/R/20 wstrzymującym wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz zawieszającym  do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, zmuszeni jesteśmy            

ZMIENIĆ TERMIN

IV Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego „Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające  z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” mającej się odbyć w terminie 11 maja 2020 na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 IV Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego

ODBĘDZIE SIĘ

w terminie późniejszym, który zostanie ogłoszony na niniejszej stronie internetowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

https://prawo.ug.edu.pl/centrum

oraz wszystkim Państwu, którzy zgłosili akces do udziału w konferencji zostanie indywidualnie przesłany,

gdy tylko sytuacja ustabilizuje się na tyle by móc to uczynić.

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy Konferencji

G1

G7

 


Dear Sir or Madam,

due to the situation in the country and the order of the Rector of the University of Gdansk regarding suspension of all classes and all scientific events organized at the University of Gdansk until further notice, we are forced to

 

SUSPEND

II International Financial Law Seminar Financial Law Review et. "Local government finances in the European Union"

and

II International Conference on the Financial Law of Local Government et. "Financing of Local Government in the European Union"

 

scheduled on May 11, 2020 at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk.

 

Above mentioned Seminar and Conference

WILL BE HELD

at a later date, which will be announced on the website

Center for Local Government and Local Finance Law at the University of Gdansk

https://prawo.ug.edu.pl/centrum

and all to all who have signed up to participate in the conference will be sent individually, as soon as it will be possible.

 

 

Yours faithfully

 

Seminar and Conference Organizers

 

UNIVERSITY OF GDAŃSK * FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION * DEPARTMENT OF FINANCIAL LAW     

Ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. +48 58 523 28 62,  e-mail:  sekretariat02@prawo.ug.edu.pl