fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

czwartek 18:00-19:30 na platformie MS Teams 

Studenci proszeni o wcześniejszy kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Justyna Nawrot

W roku akademickim 2021-2022 przebywam na urlopie. 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

23.02.2022 r. (środa) godz. 14:00-16:00

02.03.2022 r. (środa) godz. 10:00-12:00

07.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 12:00-14:00

16.03.2022 r. (środa) godz. 17:00-19:00

23.03.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

30.03.2022 r. (środa) godz. 11:00-13:00

06.04.2022 r. (środa) godz. 10:00-12:00

13.04.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

20.04.2022 r. (środa) godz. 14:00-16:00

27.04.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

04.05.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

11.05.2022 r. (środa) godz. 09:00-11:00

18.05.2022 r. (środa) godz. 14:00-16:00

25.05.2022 r. (środa) godz. 11:00-13:00

01.06.2022 r. (środa) godz. 11:00-13:00

09.06.2022 r. (czwartek) godz. 14:00-16:00

15.06.2022 r. (środa) godz. 11:00-13:00

24.06.2022 r. (piątek) godz. 09:00-11:00

30.06.2022 r. (czwartek) godz. 10:00-12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEwODc0YzgtMzg3Z...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2021-22 :

środa godz. 13.00-14.30

 

Uwaga! Konsultacje w dniu 1 czerwca br. są odwołane.

 

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się według następującego harmonogramu: