fbpx Polecane strony | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Polecane strony

Polecane strony

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 października 2016 roku, 13:38

Międzynarodowa Organizacja Morska - www.imo.org

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza - www.itlos.org

Międzynarodowa Organizacja Pracy - www.ilo.org

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - www.mgm.gov.pl

Urzęd Morski w Gdyni - www.umgdy.gov.pl

Urząd Morski w Słupsku - www.umsl.gov.pl

Urząd Morski w Szczecinie - www.ums.gov.pl

Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - www.prawo-morskie.pl

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego - www.pmla.org.pl

Komisja Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk - www.gdansk.pan.pl

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego - https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/20-gospodarka-morska-artykuly/polit...