Studia stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) | Wydział Prawa i Administracji