Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dobrosławy Tomzik

pt: "Dopuszczalność dowodów uzyskanych bez zgody na ich wykorzystanie w procesie cywilnym na przykładzie spraw o rozwód i separację"

odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Krajewskiego

pt: "Kryminologiczna ocena postaw agresywnych sportowców wyczynowych"

odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Buczkowskiego

pt: "Ewolucja międzynarodowego prawa kosmicznego w perspektywie współczesnego postępu technologicznego"

odbędzie się w dniu 3 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Winiarza

pt: "Zamówienia publiczne jako sposób racjonalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego"

odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pieczonki

pt: "Umowa społeczna na poziomie zakładu pracy"

odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szołdrowskiego

pt: "Rozliczenia między małżonkami w świetle art. 43 i 45 k.r.o.""

odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nieprzeckiej

pt: "Participation in crime falling within the subject-matter jurisdiction of the International Criminal Court in Hague"

odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Reguły-Szeląg

pt: "Cyberprzemoc wobec kobiet. Problemy prawne i kryminologiczne"

odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kochel

pt: "System ochrony prawnej świadka w polskim procesie karnym."

odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bolesty

pt: "Pracowniczy obowiązek lojalności wobec pracodawcy."

odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zybały

pt: "System kompensacji szkód poniesionych przez funkcjonariuszy oddziałów pierwszego reagowania stanu Nowy Jork w następstwie ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku”

odbędzie się w dniu 11 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Charkiewicz

pt: "Ochrona miru domowego w polskim kodeksie karnym”

odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stelli Skorupskiej

pt: ""Wizja lokalna" jako czynność procesowo-kryminalistyczna”

odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Teresy Zyglewskiej

pt: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako prawny środek ochrony przyrody”

odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Wojtanowskiego

pt: "Kulturowa judycjalizacja administracji publicznej a interpretacja prawa administracyjnego”

odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Badowiec

pt: "Zakład ubezpieczeń jako pokrzywdzony z art. 49 § 3 kodeksu postępowania karnego”

odbędzie się w dniu 5 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Jarząbka

pt: "Przeszukanie w polskim procesie karnym - perspektywa dogmatyczna, komparatystyczna i empiryczna”

odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Bocheńczak

pt: "Przyszłość systemu ochrony osób bliskich spadkodawcy w prawie polskim”

odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Marzec 2014 - 09:10; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2023 - 11:41; osoba wprowadzająca: Marta Walentyn-Bukowska