Konferencje i seminaria poza Wydziałem – zaproszenia

Konferencja:  "Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych w Polsce”

Data: 23-24 maja 2024

informacje 


Międzynarodowe Seminarium „Court service- a universal problem of efficiency of judicial proceedings”

Data: 22.04.2024

informacje


Konferencja: "Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem zatrudnionych w epoce industrializacji gospodarki 4.0"

Data: 25.04.2024

Informacje


Konferencja: „System szkolnictwa wyższego i nauki. Prawne aspekty funkcjonowania”.

Data: 18 .05 i 20-21.05.2024

Informacje  


Konferencja: Prawo i kościół

Data: 15.04.2024

Informacje


Kongres: III Kongres Kryminologiczny

Data: 23-24 września 2024

Miejsce: Białystok

Zaproszenie


Konferencja: “International Doctoral and Postdoctoral Conference in the Law and Law Related Fields – SPLITLAW 2024

Data: 10.05.2024

Zaproszenie


Konferencja "Ekologia w dyskursie"

Data: 14 czerwca 2024

Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2024

Zaproszenie


Konferencja: „Współczesne pytania prawno – kanoniczne o Magisterium Kościoła od Amoris Laetitia poprzez dubia hierarchów kościelnych”

Data: 08.05.2024

zaproszenie 


Konferencja: „Summum ius, summa iniura”. Rola sądownictwa specjalnego w procesie utrwalania władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944 – 1956

Data: 28-29 maja 2024 r. 

Link  


Konferencja: „Administracja gospodarcza – zadania, oczekiwania, reformy”

Data: się 20 marca 2024 r.

Informacje


Debata: „Areopag o przyszłości demokratycznego państwa prawnego – odbudowa i odpowiedzialność czy koniec epoki prawa?”

Data: 26 stycznia 2024

Miejsce: Teatr Polski w Szczecinie

Rejestracja: https://bit.ly/areopag2024-iitura

Plakat


Konferencja: „Prawa człowieka w kryzysie migracyjnym. Karnoprawne uwarunkowania ochrony granicy państwa”

Data: 8 stycznia 2024

informacje 

zaproszenie 


Konferencja: "Prawnomaterialne, procesowe i medyczne aspekty postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających"

Data:  30.11.2023

informacje


Konferencja: " Przyszłość doręczeń elektronicznych: szanse i zagrożenia"

Data: 10 grudnia 2023r.

zaproszenie


Konferencja : "Prawa i obowiązki w sytuacji szkód powstałych w przestrzeni kosmicznej - zagadnienia związane z kodyfikacją prawa kosmicznego" 

Data: 31.11 2023 r.

Informacje


Konferencja: Obcowanie. Kultura i tradycja wobec obcości

Data:  14 grudnia 2023r.

Informacje


Konferencja: "Cyberbezpieczeństwo - Dyrektywa NIS2 i nowelizacja ustawy o KSC"

Data: 27.10.2023

Rejestracja


X Seminarium Szubertowskie „Status prawny nauczyciela akademickiego Wybrane aspekty. Stan obecny i projekcja przyszłości”

Data 26 października 

informacje 


Konferencja  Naukowa – „Aktualne oblicza procesu karnego”

 

Data: 6-7 listopada 2023 r.

Informacje


Konferencja: "Przemoc domowa - perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna"

Data: 15-17 listopada 2023 r.

Informacje


Konferencja: „Forum Nowych Technologii"

Data: 20-21 września 2023 

zaproszenie 

informacje 


Seminarium Naukowe: Uczciwość warunkiem sprawnego Państwa

Data: 18-19 września 2023 r


Konferencja Naukowa: X Seminarium Szubertowskie „Status prawny nauczyciela akademickiego. Wybrane aspekty. Stan obecny i projekcja przyszłości”

Data: 26 października 2023

zaproszenie 


Konferencja: "Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu"

Data: 17-19 października 2023 r.

Informacje


Konferencja Naukowa  "Wyzwania współczesnych społeczeństw: młodość i starość"

Data: 25-26 października 2023 r. w Zielonej Górze

informacje 


Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  „Aktualne zagadnienia prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska"

Data 20 lipca 2023

informacje 


Kongres Ruchów Miejskich

Data: 23-25 czerwca w Gdańsku (Politechnika Gdańska)

link 


Konferencja: "Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice"

Data: September 13 - 15, 2023

informacje


Konferencja „Czynności notarialne – teraźniejszość i przyszłość”

Data: 8 września 2023 

program 


Konferencja: 22nd annual conference of the International Center for Public Finance and Tax Law Research

September 11 - 12, 2023

link 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aspekty prawne w psychiatrii”

Data: 5 czerwca 2023 r.

informacje 


Międzynarodowa konferencja Naukowa on-line Conference on Economics and Social Sciences

Data: 28-29 czerwca 2023 roku

informacje 


Konferencja organizowana przez Antalya Science University & Cyprus Science University 

Data: 21-23 października 2022 r. 

informacje 


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukową Bratislava Legal Forum 2022

Data: 12 i 13 września 2022 r.

Rejestracja:  do 14 sierpnia 2022 r. https://conferences.flaw.uniba.sk/log

informacje 


Konferencja IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM) 

Data: 14-15 czerwca 2022 r. 

informacje 

rejestracja 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Doktryny Polityczno-Prawne w ujęciu historycznym i współczesnym”

Data: 15 czerwca 2022 roku

Zaproszenie 


Konferencja: „W labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany”

Data: 10 czerwca 2022 

program

zaproszenie 


Wykład prof. J.H.H. Weilera pod tytułem "Power, Authority, Politics: Forget Machiavelli, It’s all in the Book of Samuel…!"

Data: 7 czerwca 2022 

Informacje


Konfernecja: "Mieszkanie i prawo"

Data: 30 maja 2022

Link


Konferencja: Procesy małżeńskie w XXI. wieku

Data 31 maja 2022

link


Konferencja" W labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany”

Data: 10 czerwca 2022

Informacje 

Program 


II Konferencja Naukowa: „Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne”

Data: 14 września 2022 termin przysyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 lipca br

Informacje 

Zgłoszenie

oświdczenie RODO 


Konferencja "The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2022"

Data: 24 czerwca 2022

Informacje 


Webinar pn. „Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa”

Data 11.05.2022

Informacje 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce - w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”

Data: 11-12 maja2022

Informacje 


Ogólnopolska Konferencja "Mieszkanie i Prawo" 

Data: 30 maja 2022

Informacje


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świdomy konsument. Konsument w podróży"

Data: 19 maja 2022

informacje


OKN Prawa Medycznego i Cyfryzacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Data 22 kwietnia 2022

informacje 

bierny udział link 


Konferencja Naukowa "Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów"

Data: 13-14 maja 2022

link 


Szkoła Letnia SICSS/LAW

Data: 20 czerwca - 1 ipca 2022

Informacje


II Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. "Pogranicza wobec wyzwań współczesności"

Data: 25-26 maja 2022 roku 

Informacje 

zgłoszenia 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Obywatel w centrum działań e-adminisdtracji w Unii Europejskiej"

Data: 8-9 czerwca 2022 r

Data zgłoszenia : 7 kwietnia 2022 r. 

zaproszenie 

invitation 

 


Konferencja Naukowa: „Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozycji prawnej członków wspólnoty samorządowej”

Data: 17-18 listopada 2022 r. 

Informacje 

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie" 

Data: 26 kwietnia 2022 roku

informacje 

 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. dra Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce - w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”

Data: 11 maja 2022 roku

informacje   facebook 

zgłoszenia do 11 kwietnia 20222r 

 


Konferencja "Służba zagraniczna i prawo konsularne - stan i perspektyw" 

Data: 07 kwietnia 2022 roku

zaproszenie

zgłoszenie

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Euroatlanctyckie i Polityki Federacji Rosyjskiej "Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe" 

Data: 18-20 maja 2022 roku 

rejestracja 

informacje 
 


Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie”

Data: 26.04.2022 

Informacje 

 


III Ogólnopolska konferencja Forum Szkół Doktorskich

Data: 8 grudnia 2021 roku w aplikacji Teams 

Zaproszenie

Program 


 

XIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka

Data: 25-26.04.2022

Informacje 


Międzynarodowa Konferencja: "Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych" 

Data: 17-18 listopada 2021 w formie online 

Informacje 


Konferencja: Prawo Karne i Kryminologia wobec kryzysów XXI wieku

Data 18-19 maja 2022 w Białymstoku 
 
Rejestracja odbywa się w dwóch turach.

Obecnie trwa I tura dla osób zainteresowanych czynnym udziałem oraz publikacją artykułu w monografii – harmonogram:

- od 18 października do 8 listopada 2021 r. – przesyłanie propozycji referatów (czynny udział) i abstraktów artykułów;

- do 14 listopada 2021 r. – wyniki I tury rejestracji: wskazanie referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas konferencji (czynny

udział) i propozycji artykułów zakwalifikowanych do opublikowania w monografii (udział w publikacji);

- do 15 grudnia 2021 r. – termin przesyłania artykułów do monografii.

zgłoszenia: https://forms.gle/djgCPFQPzrLrg3zY9


 

 

 

Załącznik Rozmiar
zaproszenie.pdf 611.61 KB
formularz-zgloszeniowy.doc 57 KB
informacje.pdf 624.02 KB
3-formatka-artykulu.doc 84.5 KB
zaproszenie.pdf 12.3 MB
formularz.doc 88 KB
ii-efnig-komunikat-zaproszenie-inp-pan-fundacja-mercatus-et-civis.pdf 355.43 KB
ii-energetyczne-forum-nauki-i-gospodarki-18102019-program.pdf 361.03 KB
call-papers-international-crimes-national-law.pdf 270.18 KB
circular-letter-no4379-world-maritime-day-and-day-seafarer-2021-secretariat.pdf 404.42 KB
przemowienie-sekretarza-generalnego-imo-na-sdm-2021.docx 15.64 KB
obchody-swiatowego-dnia-morza-2021.pdf 580.78 KB
formularz-zgloszeniowy-2-dniowe-szkolenie.pdf 99.62 KB
oswiadczenie-o-zwolnieniu-z-vat-2021.pdf 42.46 KB
oferta-2-dniowego-webinaru-2021.pdf 519.42 KB
zaproszenie-na-konfernecje.pdf 1.72 MB
program.pdf 4.64 MB
invitation-argumentation-2021.pdf 101.48 KB
invitation-milestones-2021.pdf 104.87 KB
zaproszenie.pdf 138.16 KB
informacje.pdf 189.11 KB
zagloszenie.docx 332.28 KB
zaproszenie-na-konferencje.pdf 366.55 KB
zaproszenie-na-konferencje.pdf 370.49 KB
formularz-zgloszeniowy-na-konferencje.doc 1.02 MB
zaproszenie-na-konferencje-03092021.pdf 279.17 KB
informacja-o-warunkach-udzialu-w-konferencji.pdf 129.1 KB
program-konferencji-03092021.pdf 91.21 KB
zaaaaproszenieee.pdf 366.55 KB
program-info.pdf 161.75 KB
democracy-europe-gdansk-draft-programme.pdf 769.89 KB
program-konferencji.pdf 331.14 KB
konferencja-2022-zaproszenie.docx 65.63 KB
zaproszenie-08-12-2021.pdf 160.29 KB
program-08-12-2021.pdf 190.69 KB
zaproszenie-na-konferencje-naukowa-w-bydgoszczy-07042022.pdf 214.34 KB
formularz-zgloszeniowy.pdf 531.2 KB
zaproszenie-okn.pdf 350.11 KB
plakat-zaproszenie.pdf 182.81 KB
konferencja-2022-zaproszenie-nowe.pdf 191.81 KB
konferencja-jean-monnet-module-zaproszenie.pdf 206.83 KB
jean-monnet-module-invitation-2.pdf 233.79 KB
ulotka-konferencyjna-2022.pdf 375.84 KB
karta-zgloszeniowa-konferencja-2022-pdf.pdf 101.77 KB
sicss-zaproszenie.pdf 167.19 KB
konsument-w-podrozy-zaproszenie.jpg 245.67 KB
zaproszenie-na-okn-mieszkanie-i-prawo.pdf 3.26 MB
program-okn-im-m-klodawskiego-0405.pdf 221.18 KB
komunikat.pdf 885.23 KB
karta-zgloszenia.docx 129.43 KB
oswiadczenie-rodo-uczestnika-konferencji-2022.pdf 880.18 KB
zaproszenie-konferencja-katowice-stacjonarnie.pdf 52.01 KB
progra-m-10-czerwca-labirynt.jpg 419.91 KB
zaproszenie-konferencja-katowice-stacjonarnie.pdf 52.01 KB
zaproszenie-na-ii-okn-doktryny-polityczno-prawne-w-ujeciu-historycznym-i-wspolczesnym.pdf 283.98 KB
ip-statistics-decision-makers-2022-agenda.pdf 2.39 MB
summer-school-migration.pdf 1.24 MB
invitation-blf-2022.pdf 84.69 KB
konferencja-28-29062023-rumunia.jpg 375.96 KB
zaproszenie-program-link-konferencja-prawne-aspekty-w-psychiatrii.pdf 358.54 KB
program-konferencji-czynnosci-not.pdf 93.76 KB
congress-invitation.jpg 261.05 KB
mk-naukowo-szkoleniowa-200723.pdf 294.24 KB
zaproszenie-2023-22.pdf 417.7 KB
x-seminarium-szubertowskie-zaproszenie.pdf 416.28 KB
zaproszenie-na-forum-nowych-technologii-20-21-wrzesnia-2023-r.pdf 183.25 KB
program-forum-nowych-technologii-20-21-wrzesnia-2023-r-warszawa.pdf 781.92 KB
zaproszenie-konferencja-naukowa-nt-przemocy-domowej.pdf 480.42 KB
ogolnopolska-konferencja-naukowa.pdf 5.49 MB
x-seminarium-szubertowskie-zaproszenie.pdf 416.28 KB
zaproszenieuamkonferencjaobcowanie.pdf 454.37 KB
knk-23112023-agenda.pdf 251.4 KB
konfa-zaproszenie-2.pdf 198.79 KB
zaproszenie-na-konferencje-30112023-r.pdf 271.17 KB
program-konferencja.pdf 59.23 KB
plakat-areopag-2024.png 772.18 KB
zaproszenie-na-konferencje-naukowa-o-administracji-gospodarczej.pdf 246.7 KB
zaproszenie-na-konferenjce-2024r.pdf 469.98 KB
okolnik-ekologia-w-dyskursie-posthumanizm.pdf 461.8 KB
invitation-letter.pdf 378.25 KB
zaproszenie-kongres-kryminologiczny.pdf 203.95 KB
program-szczegolowy-konferencja-prawo-i-kosciol.pdf 403.28 KB
105-lecie-v3.pdf 8.96 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Grudzień 2019 - 14:32; osoba wprowadzająca: Aleksandra Kudła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 12:45; osoba wprowadzająca: Aleksandra Kudła