Konferencje i seminaria poza Wydziałem – zaproszenia

Konferencja: "Prawnomaterialne, procesowe i medyczne aspekty postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających"

Data:  30.11.2023

informacje


Konferencja: " Przyszłość doręczeń elektronicznych: szanse i zagrożenia"

Data: 10 grudnia 2023r.

zaproszenie


Konferencja : "Prawa i obowiązki w sytuacji szkód powstałych w przestrzeni kosmicznej - zagadnienia związane z kodyfikacją prawa kosmicznego" 

Data: 31.11 2023 r.

Informacje


Konferencja: Obcowanie. Kultura i tradycja wobec obcości

Data:  14 grudnia 2023r.

Informacje


Konferencja: "Cyberbezpieczeństwo - Dyrektywa NIS2 i nowelizacja ustawy o KSC"

Data: 27.10.2023

Rejestracja


X Seminarium Szubertowskie „Status prawny nauczyciela akademickiego Wybrane aspekty. Stan obecny i projekcja przyszłości”

Data 26 października 

informacje 


Konferencja  Naukowa – „Aktualne oblicza procesu karnego”

 

Data: 6-7 listopada 2023 r.

Informacje


Konferencja: "Przemoc domowa - perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna"

Data: 15-17 listopada 2023 r.

Informacje


Konferencja: „Forum Nowych Technologii"

Data: 20-21 września 2023 

zaproszenie 

informacje 


Seminarium Naukowe: Uczciwość warunkiem sprawnego Państwa

Data: 18-19 września 2023 r


Konferencja Naukowa: X Seminarium Szubertowskie „Status prawny nauczyciela akademickiego. Wybrane aspekty. Stan obecny i projekcja przyszłości”

Data: 26 października 2023

zaproszenie 


Konferencja: "Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu"

Data: 17-19 października 2023 r.

Informacje


Konferencja Naukowa  "Wyzwania współczesnych społeczeństw: młodość i starość"

Data: 25-26 października 2023 r. w Zielonej Górze

informacje 


Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  „Aktualne zagadnienia prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska"

Data 20 lipca 2023

informacje 


Kongres Ruchów Miejskich

Data: 23-25 czerwca w Gdańsku (Politechnika Gdańska)

link 


Konferencja: "Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice"

Data: September 13 - 15, 2023

informacje


Konferencja „Czynności notarialne – teraźniejszość i przyszłość”

Data: 8 września 2023 

program 


Konferencja: 22nd annual conference of the International Center for Public Finance and Tax Law Research

September 11 - 12, 2023

link 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aspekty prawne w psychiatrii”

Data: 5 czerwca 2023 r.

informacje 


Międzynarodowa konferencja Naukowa on-line Conference on Economics and Social Sciences

Data: 28-29 czerwca 2023 roku

informacje 


Konferencja organizowana przez Antalya Science University & Cyprus Science University 

Data: 21-23 października 2022 r. 

informacje 


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukową Bratislava Legal Forum 2022

Data: 12 i 13 września 2022 r.

Rejestracja:  do 14 sierpnia 2022 r. https://conferences.flaw.uniba.sk/log

informacje 


Konferencja IP Statistics For Decision Makers (2022IPSDM) 

Data: 14-15 czerwca 2022 r. 

informacje 

rejestracja 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Doktryny Polityczno-Prawne w ujęciu historycznym i współczesnym”

Data: 15 czerwca 2022 roku

Zaproszenie 


Konferencja: „W labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany”

Data: 10 czerwca 2022 

program

zaproszenie 


Wykład prof. J.H.H. Weilera pod tytułem "Power, Authority, Politics: Forget Machiavelli, It’s all in the Book of Samuel…!"

Data: 7 czerwca 2022 

Informacje


Konfernecja: "Mieszkanie i prawo"

Data: 30 maja 2022

Link


Konferencja: Procesy małżeńskie w XXI. wieku

Data 31 maja 2022

link


Konferencja" W labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany”

Data: 10 czerwca 2022

Informacje 

Program 


II Konferencja Naukowa: „Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne”

Data: 14 września 2022 termin przysyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 lipca br

Informacje 

Zgłoszenie

oświdczenie RODO 


Konferencja "The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2022"

Data: 24 czerwca 2022

Informacje 


Webinar pn. „Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa”

Data 11.05.2022

Informacje 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce - w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”

Data: 11-12 maja2022

Informacje 


Ogólnopolska Konferencja "Mieszkanie i Prawo" 

Data: 30 maja 2022

Informacje


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świdomy konsument. Konsument w podróży"

Data: 19 maja 2022

informacje


OKN Prawa Medycznego i Cyfryzacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Data 22 kwietnia 2022

informacje 

bierny udział link 


Konferencja Naukowa "Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów"

Data: 13-14 maja 2022

link 


Szkoła Letnia SICSS/LAW

Data: 20 czerwca - 1 ipca 2022

Informacje


II Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. "Pogranicza wobec wyzwań współczesności"

Data: 25-26 maja 2022 roku 

Informacje 

zgłoszenia 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Obywatel w centrum działań e-adminisdtracji w Unii Europejskiej"

Data: 8-9 czerwca 2022 r

Data zgłoszenia : 7 kwietnia 2022 r. 

zaproszenie 

invitation 

 


Konferencja Naukowa: „Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozycji prawnej członków wspólnoty samorządowej”

Data: 17-18 listopada 2022 r. 

Informacje 

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie" 

Data: 26 kwietnia 2022 roku

informacje 

 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. dra Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce - w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”

Data: 11 maja 2022 roku

informacje   facebook 

zgłoszenia do 11 kwietnia 20222r 

 


Konferencja "Służba zagraniczna i prawo konsularne - stan i perspektyw" 

Data: 07 kwietnia 2022 roku

zaproszenie

zgłoszenie

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Euroatlanctyckie i Polityki Federacji Rosyjskiej "Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe" 

Data: 18-20 maja 2022 roku 

rejestracja 

informacje 
 


Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestępczość wobec dzieci w Polsce i na świecie”

Data: 26.04.2022 

Informacje 

 


III Ogólnopolska konferencja Forum Szkół Doktorskich

Data: 8 grudnia 2021 roku w aplikacji Teams 

Zaproszenie

Program 


 

XIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka

Data: 25-26.04.2022

Informacje 


Międzynarodowa Konferencja: "Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych" 

Data: 17-18 listopada 2021 w formie online 

Informacje 


Konferencja: Prawo Karne i Kryminologia wobec kryzysów XXI wieku

Data 18-19 maja 2022 w Białymstoku 
 
Rejestracja odbywa się w dwóch turach.

Obecnie trwa I tura dla osób zainteresowanych czynnym udziałem oraz publikacją artykułu w monografii – harmonogram:

- od 18 października do 8 listopada 2021 r. – przesyłanie propozycji referatów (czynny udział) i abstraktów artykułów;

- do 14 listopada 2021 r. – wyniki I tury rejestracji: wskazanie referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas konferencji (czynny

udział) i propozycji artykułów zakwalifikowanych do opublikowania w monografii (udział w publikacji);

- do 15 grudnia 2021 r. – termin przesyłania artykułów do monografii.

zgłoszenia: https://forms.gle/djgCPFQPzrLrg3zY9


Międzynarodowa Konferencja: „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”.

Data: 24-5.11.2021 | Toruń/Online

https://laboratoriumwolnosci.pl/call-for-paper/


Konferencja: Artificial Intelligence - Legal Aspects. Cooperation between academic & civil & governmental & military environments

Data: 20.10.2021 | Online

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/artificial-intelligence-legal-aspects/
 


Konferencja: Miasto sprawiedliwości naprawczej - mosty do porozumienia

Data: 8-9.11.2021 | Wrocław

https://www.restorativewroclaw.pl/


Konferenja: System informacyjny państwa w dobie transformacji cyfrowej

Data: 20.10.2021, godz. 9:00-16:00 | online

zapisy


Konferencja: Democracy is Europe: Remember to Revive

21 - 22 October, 2021, Gdansk, Poland

Informacje 


Konferencja Naukowa: Czaspoisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych

termin: 15 pażdzernika 2021

miejsce: Pozań, Wydział Prawa i Administracji UAM sala Delta

Informacje 


 

Konferencja Naukowa "O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa" 

Termin: 25-26 listopada 2021 

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

Informacje 

Zgłoszenia 


Międzynarodowa Konferencja „Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”

Termin 28-29 września 2021 r. 

Organizatorzy Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

link 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”

Termin:  25-26 listopada 2021 r. w formule zdalnej

zaproszenie 

 

Konferencja naukowa "Czynności notarialne - od tradycji ku przyszłości (30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie)"

termin: 3 września 2021 

formularz zgłoszeniowy 

zaproszenie

informacje

program 


Konferencja Earning EU Citizens’ Trust. Rethinking Democracy and Strengthening Rule of Law

Termin 2 lipca 2021 r.  

Organizatorzy Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej i Międzynarodowe Konsorcjum RECONNECT

Informacje 

 

Konferencja „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” 

Termin 23/24 września 2021 

Informacje

Zaproszenie

Zgłoszenia 


Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe wykład "Odporni na wiedzę... czyli o zaufaniu i polityce" 

Organizator: Politechnika Wrocławska

termin: 22 czerwca, godzina 12.00 w formie online

informacje 


III Seminarium Dziekańskie na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego 

Wykład nt. sądowej ochrony praw własności intelektualnej w Brazylii wygłosi prof. Ricardo Sichel

Organizator: Pani Dziekan WPiA UŁ, dr hab. Monika Boguckia-Felczak, prof. UŁ 

termin seminarium: piątek 10 czerwca  2021 godz. 10.00 seminatium

seminarium odbędzie się za pośrednictewm platformy Teams 


The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2021
 
termin: 24 June to 25 June 2021
 
 

Online Conference "Argumentation 2021" 

termin: 22 Oct 2021

informacje

strona konfernecji 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce". Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego

Termin:  14 maja 2021 r., za pośrednictwem platformy ClickMeeting

rejestracja 

program 

zaproszenie 


Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa  pt. „Prawo - sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?

Termin :18 maja 2021 w platformie Teams, zgłoszenia do 14 kwietnia br.

informacje i zapisy 

 

Konferencja Naukowa "Dylematy postepowania w sprawach awansów naukowych" 

Organizatorzy: Komitet  Nauk Prawnych PAN oraz WPiA UW

Termin: 29 kwietnia 2021r. w formie online za pomocą platformy zoom

Rejestracja  do 26 kwietnia 2021 r. 

Zaproszenie

Program  

 

Webinarium „Prawo własności intelektualnej na uczelni - zarządzanie prawami autorskimi, podstawy prawa patentowego”

Terminy: 20 i 21 kwietnia, 23 i 26 kwietnia, 28 i 29 kwietnia 4 i 5 maja br. 

Informacje

Oświdczenie o zwolnieniu z VAT

Zgłoszenie 

 

 

 

Obchody Światowego Dnia Morza 2021 

Termin 30 września 2021 w siedzibie Międzynarodowej Organizacji  IMO w Londynie

Informacje

Przemówienie Sekretarza Generalnego

Zaproszenie 

 

Konferencja "Penalization of international crimes in national law"

Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Termin 14-15 czerwca 2021 w formie on line 

Informacje 

 

2021 online Legal Research Masters Conference

Termin : 30 April 2021

informacje 

 

Konferencja Naukowa „Prawo - sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?”

termin: 18 maja 2021 w formie zdalnej na platformie Teams 

zgłoszenia do 14 kwietnia 20201

informacje 

zgłoszenia 

 

 

II Ogólnopolska konferencja: „Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie”

termin: 15-16 czerwca 2021 r. w formule wirtualnego spotkania w MS Teams

Organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Psycholgii i Kogniwistyki  

zgłoszenia do czynnego  udziału  do 30.04.2021, biernego do 05.06.2021  

Zaproszenie

Zgłoszenia 

 

I Seminarium Dziekańskie na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Organizator: Pani Dziekan WPiA UŁ, dr hab. Monika Boguckia-Felczak, prof. UŁ 

termin seminarium: piątek 5 marca 2021 godz. 10.00 seminatium

seminarium odbędzie się za pośrednictewm platformy Teams 

zaproszenie   

link do seminarium 

 

VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki 

strona kongersu 

 

International academic conference ,,Bratislava Legal Forum 2021“

22nd and 23rd April 2021

VENUE: online via the Microsoft TEAMS application

informacje 

 

Konferencja: "O kształceniu prawników - diagnoza i wyzwania"

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

Miejsce konferencji: zdalnie za pośrednictwem MS Teams 

Termin konferencji:  27 stycznia 2021 roku zaproszenie 

 

Konferencja: Bezpieczeństwo Euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej 

Organizatorzy: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Termin  konferencji:  10-20 maja 2021 on line 

Informacje 

zaproszenie 

 

Konferencja: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (on-line) "Współczesne problemy Ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości" 

Termin konferencji: 11 czerwca 2021 roku.

Organizator: Mazowieczka Uczelnia Publiczna w Płocku 

informacje o konferencji 

 

Konferencja: XIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka "Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych

Termin: 26-27 kwietnia 2021 r. 

Zaproszenie 

 

 

Załącznik Rozmiar
call-papers-international-crimes-national-law.pdf 270.18 KB
circular-letter-no4379-world-maritime-day-and-day-seafarer-2021-secretariat.pdf 404.42 KB
przemowienie-sekretarza-generalnego-imo-na-sdm-2021.docx 15.64 KB
obchody-swiatowego-dnia-morza-2021.pdf 580.78 KB
formularz-zgloszeniowy-2-dniowe-szkolenie.pdf 99.62 KB
oswiadczenie-o-zwolnieniu-z-vat-2021.pdf 42.46 KB
oferta-2-dniowego-webinaru-2021.pdf 519.42 KB
zaproszenie-na-konfernecje.pdf 1.72 MB
program.pdf 4.64 MB
invitation-argumentation-2021.pdf 101.48 KB
invitation-milestones-2021.pdf 104.87 KB
zaproszenie.pdf 138.16 KB
informacje.pdf 189.11 KB
zagloszenie.docx 332.28 KB
zaproszenie-na-konferencje.pdf 366.55 KB
zaproszenie-na-konferencje.pdf 370.49 KB
formularz-zgloszeniowy-na-konferencje.doc 1.02 MB
zaproszenie-na-konferencje-03092021.pdf 279.17 KB
informacja-o-warunkach-udzialu-w-konferencji.pdf 129.1 KB
program-konferencji-03092021.pdf 91.21 KB
zaaaaproszenieee.pdf 366.55 KB
program-info.pdf 161.75 KB
democracy-europe-gdansk-draft-programme.pdf 769.89 KB
program-konferencji.pdf 331.14 KB
konferencja-2022-zaproszenie.docx 65.63 KB
zaproszenie-08-12-2021.pdf 160.29 KB
program-08-12-2021.pdf 190.69 KB
zaproszenie-na-konferencje-naukowa-w-bydgoszczy-07042022.pdf 214.34 KB
formularz-zgloszeniowy.pdf 531.2 KB
zaproszenie-okn.pdf 350.11 KB
plakat-zaproszenie.pdf 182.81 KB
konferencja-2022-zaproszenie-nowe.pdf 191.81 KB
konferencja-jean-monnet-module-zaproszenie.pdf 206.83 KB
jean-monnet-module-invitation-2.pdf 233.79 KB
ulotka-konferencyjna-2022.pdf 375.84 KB
karta-zgloszeniowa-konferencja-2022-pdf.pdf 101.77 KB
sicss-zaproszenie.pdf 167.19 KB
konsument-w-podrozy-zaproszenie.jpg 245.67 KB
zaproszenie-na-okn-mieszkanie-i-prawo.pdf 3.26 MB
program-okn-im-m-klodawskiego-0405.pdf 221.18 KB
komunikat.pdf 885.23 KB
karta-zgloszenia.docx 129.43 KB
oswiadczenie-rodo-uczestnika-konferencji-2022.pdf 880.18 KB
zaproszenie-konferencja-katowice-stacjonarnie.pdf 52.01 KB
progra-m-10-czerwca-labirynt.jpg 419.91 KB
zaproszenie-konferencja-katowice-stacjonarnie.pdf 52.01 KB
zaproszenie-na-ii-okn-doktryny-polityczno-prawne-w-ujeciu-historycznym-i-wspolczesnym.pdf 283.98 KB
ip-statistics-decision-makers-2022-agenda.pdf 2.39 MB
summer-school-migration.pdf 1.24 MB
invitation-blf-2022.pdf 84.69 KB
konferencja-28-29062023-rumunia.jpg 375.96 KB
zaproszenie-program-link-konferencja-prawne-aspekty-w-psychiatrii.pdf 358.54 KB
program-konferencji-czynnosci-not.pdf 93.76 KB
congress-invitation.jpg 261.05 KB
mk-naukowo-szkoleniowa-200723.pdf 294.24 KB
zaproszenie-2023-22.pdf 417.7 KB
x-seminarium-szubertowskie-zaproszenie.pdf 416.28 KB
zaproszenie-na-forum-nowych-technologii-20-21-wrzesnia-2023-r.pdf 183.25 KB
program-forum-nowych-technologii-20-21-wrzesnia-2023-r-warszawa.pdf 781.92 KB
zaproszenie-konferencja-naukowa-nt-przemocy-domowej.pdf 480.42 KB
ogolnopolska-konferencja-naukowa.pdf 5.49 MB
x-seminarium-szubertowskie-zaproszenie.pdf 416.28 KB
zaproszenieuamkonferencjaobcowanie.pdf 454.37 KB
knk-23112023-agenda.pdf 251.4 KB
konfa-zaproszenie-2.pdf 198.79 KB
zaproszenie-na-konferencje-30112023-r.pdf 271.17 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Grudzień 2019 - 14:32; osoba wprowadzająca: Aleksandra Kudła Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Listopad 2023 - 14:18; osoba wprowadzająca: Aleksandra Kudła