Sprawy socjalne

 

 

 WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów, które w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków stypendialnych do siedziby biura na adres: Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów UG ul. Bażyńskiego 1 a , pokój 116 , 80-309 Gdańsk

tel. 058 523 2187

 

Na mocy obecnie obowiązującej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powstanie jedna, ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, również jedna dla całej Uczelni Odwoławcza Komisja Stypendialna, która będzie obsługiwana przez Biuro.

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich

 

 

 

 

 

 


                                                                   

 

.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. luty 2014 - 13:36; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 20. Listopad 2019 - 14:05; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła