Konkurs literacki 2021

konkurs

 

 


 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studentki i Studenci

 

serdecznie zapraszamy do udziału w 2.edycji Konkursu Literackiego dla Studentów i Studentek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Decyzja o kontynuacji naszej inicjatywy była podyktowana dużym i pozytywnym odzewem na zeszłoroczną, premierową edycję naszego Konkursu. Ufamy, że Konkurs na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń naszego Wydziału i może liczyć na Państwa przychylność i zaangażowanie.

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdą Państwo poniżej w Regulaminie Konkursu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POŁAMANIA PIÓR!


Regulamin Konkursu Literackiego

 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

[wyciąg]

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie kultury i twórczości literackiej wśród studentów WPiA UG, rozwijanie umiejętności literackich, a także promocja Wydziału i jego studentów jako osób wrażliwych na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 3. Autor najlepszej pracy otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 1000 zł, ponadto nagrodzone opowiadanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Wydziału w stałej zakładce poświęconej Konkursowi. Organizatorzy „Konkursu” zastrzegają sobie możliwość ogłoszenia opowiadania drukiem wraz z opowiadaniami nagrodzonymi w kolejnych latach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  1. wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu,
  2. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
  3. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych prac,
  4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

II. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć aktualni studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie.
 3. [...]
 4. Temat opowiadania w II edycji Konkursu: „Posejdon i Temida”.
 5. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 listopada roku kalendarzowego, w którym ogłoszono Konkurs. Decyduje data wysłania maila (nie później niż 30 listopada o godzinie 23:59)
 6. Do Konkursu przyjmowane są prace:
  1. w dowolnej konwencji literackiej,
  2. pisane prozą,
  3. zapisane w pliku w formacie Word (.doc, .docx lub .rtf) – czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1 pkt, marginesy 2,5 cm, maksymalna liczba znaków wraz ze spacjami: 15 tysięcy)
  4. napisane w języku polskim,
  5. dotąd niepublikowane,
  6. stanowiące oryginalne dzieło napisane osobiście przez zgłaszającego je autora.

 

III. ZGŁASZANIE PRAC

 1. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej, na adres: konkursliteracki@prawo.ug.edu.pl, nadając mailowi tytuł: „KONKURS LITERACKI”
 2. Plik z tekstem pracy powinien zawierać imię i nazwisko Autorki/Autora pracy wraz z numerem indeksu oraz wskazaniem kierunku, roku i trybu studiów Autora/Autorki. Przed przekazaniem jurorom, Sekretarz Konkursu dokona pełnej anonimizacji pracy zachowując w tajemnicy dane Autorki/Autora do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Do opowiadania należy dołączyć zgodę na publikację o treści:
  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy pt. [tytuł pracy] przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na oficjalnej stronie internetowej oraz w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audiobooka i elektronicznej). Jednocześnie – w przypadku publikacji mojej pracy na stronie i/lub w książce – wyrażam zgodę na wprowadzenie do niej niezbędnych poprawek redakcyjnych”.

 

IV. SEKRETARZ KONKURSU

 1. Sekretarz Konkursu przyjmuje nadesłane prace.
 2. Sekretarz Konkursu rozsyła prace członkom Jury, zachowując należytą staranność, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani, a przydział prac był przypadkowy i możliwie równomierny.
 3. Sekretarz nie należy do Jury Konkursu oceniającego prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY KONKURSU

 1. Prace oceniane są przez członków Jury.
 2. Kryteria oceny prac: poziom literacki pracy, oryginalność, związek z tematem konkursu.
 3. Proces oceniania prac jest tajny.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu następuje w poniedziałek przypadający przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia.
 5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autora zwycięskiej pracy. 

VI. NAGRODY

 1. Autor najlepszej pracy otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.
 2. Osoba nagrodzona zostaje powiadomiona o tym fakcie drogą mailową. Fakt przyznania nagrody wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem wydziałowych internetowych kanałów informacyjnych.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

VIII. JURY i SEKRETARZ KONKURSU

Jury II Konkursu Literackiego WPiA UG

 1. Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Przewodniczący Jury
 2. p. Anna Stasiewicz-Jakubik - Kierownik Biblioteki Prawnej UG
 3. dr hab. Maciej Wojciechowski (WPiA UG);
 4. dr Marcin Michalak (WPiA UG);
 5. dr Dominika Mróz-Szarmach (WPiA UG);
 6. dr Kaja Zaleska-Korziuk (WPiA UG)

Sekretarz Konkursu Literackiego

dr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof. UG – prodziekan WPiA UG ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

 

konkurs

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Listopad 2021 - 14:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Grudzień 2021 - 14:49; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski