Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. analiz, planowania i sprawozdawczości
 

dr Adam Bochentyn

Adam Bochentyn

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

 

dr hab. Maciej Barczewski,
prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevicius,
prof. UG

dr hab. Tomasz Widłak,
prof. UG

dr Magdalena
Glanc-Żabiełowicz

Maciej Barczewski Edvardas Juchnevicius Tomasz Widłak dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Zarządzenie Dziekana

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Chinami 

dr Magdalena Łągiewska

Magdalena Łągiewska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Hiszpanią i Ameryką Łacińską

dr Małgorzata Węgrzak

M. Węgrzak
 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. interesariuszy zewnętrznych

dr Olga Śniadach

Olga Śniadach

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i komunikacji społecznej 

mgr Dawid Rogoziński

Dawid rogoziński

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. kanałów informacyjnych WPiA UG 

mgr Wojciech Jankowski

mgr Joanna Kiraga

Wojciech Jankowski Joanna Kiraga

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu

dr Łukasz Karczyński

Łukasz Karczyński

Zarządzenie Dziekana
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Czerwiec 2021 - 12:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Marzec 2023 - 10:35; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski