PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

proUG

 

Wydział Prawa i Administracji i uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.

Okres realizacji projektu:  1.10.2018-30.09.2022.

W ramach dofinansowania ze środków „ProUG” na Wydziale Prawa i Administracji tworzony jest nowy kierunek Criminology and Criminal Justice (studia w języku angielskim). WPiA uczestniczy także w tworzeniu nowych kierunków studiów interdyscyplinarnych: Ubezpieczenia i Health Care Technology. Finansowane jest również opracowanie przedmiotów wspólnych dla studentów UG – ABC Prawa i Podstawy Retoryki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu: https://proug.ug.edu.pl/

 

 

proug

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Marzec 2019 - 10:17; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Maj 2020 - 11:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski