Rekrutacyjne FAQ

Rejestracja internetowa kandydatów na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim prowadzona jest przez system IRK – Internetową Rekrutację Kandydatów [https://irk.ug.edu.pl/].

O tym, jak działa IRK, w jaki sposób założyć tam konto i przejść przez pierwszy etap rekrutacji przeczytasz w „Niezbędniku Kandydata
 

Rekrutacją na kierunki prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji (już po ogłoszeniu list osób przyjętych) zajmuje się Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Poniżej jednak przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. W razie dalszych wątpliwości – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Komisją Rekrutacyjną:
 

Wydział Prawa i Administracji

pok. 1029

ul. Jana Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

tel.: +48 58 523 29 72 [studia stacjonarne]

tel.: +48 58 523 28 84 [studia wieczorowe i zaoczne]

 


  Jak policzyć punkty potrzebne na konkretny kierunek? 
 

Informacje o kryteriach przyjęć znajdują się w informacjach o konkretnych kierunkach studiów w zakładce REKRUTACJA 

 

 

 
  Gdzie znajdę progi punktowe na konkretne kierunki?   

 

Informacje o limitach przyjęć i progach punktowych w latach ubiegłych znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_kandydata/progi_punktowe_i_liczba_kandydatow_na_miejsce 

 

 


  Na które konto mam dokonać opłaty rekrutacyjnej? 
 

Opłat rekrutacyjnych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce "Płatności" w Panelu Kandydata w systemie IRK. 

 

 


  Czy muszę robić przelew z własnego konta / rachunku? 
 

NIE. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby. 

 

 


  Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej? 
 

Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. 

 

 


  Co zrobić, gdy moja oplata rekrutacyjna nie została odnotowana w systemie? 
 

Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, lecz system IRK jej nie odnotował lub opłata nie została przypisana do kierunku, najpóźniej dzień po zakończeniu rejestracji na kierunku należy przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail: oplata.rekrutacyjna@ug.edu.pl 

 

 


  Czy w przypadku rezygnacji z rekrutacji na dany kierunek przysługuje mi zwrot opłaty rekrutacyjnej? 
 

W przypadku rezygnacji Kandydata z rekrutacji, dokonanej w systemie IRK najpóźniej przed zakończeniem rejestracji na kierunek, nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez UG, na pisemny wniosek Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej.  

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na kierunek po upływie terminu rejestracji na danym kierunku, w przypadku niezdania egzaminu ze znajomości języka polskiego oraz w przypadku negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia kandydata na kierunek. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Kwiecień 2021 - 14:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 28. Kwiecień 2021 - 14:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski