ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,
 
jednym z priorytetów Kolegium Dziekańskiego, które pod przewodnictwem Dziekana WPiA UG prof. Wojciecha Zalewskiego pełni swoje funkcje od 2019 r. jest zbudowanie, rozwijanie i wzmacnianie pozytywnych relacji ze środowiskami Interesariuszy naszego Wydziału. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych (w tym władze i członków samorządów prawniczych), ale także Interesariuszy Wydziału należących do innych środowisk – przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego i administracji rządowej), państwowych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, świata kultury i sztuki, organizacji pozarządowych oraz innych.
 
Bardzo zależy nam także na zbudowaniu od podstaw i rozwijaniu współpracy z Absolwentkami i Absolwentami naszego Wydziału. 
 
Odnosimy wrażenie, że dotychczas jako Wydział nie wykorzystywaliśmy dostatecznie ogromnego potencjału, który tkwi w trwałej, wzajemnie korzystnej współpracy z otoczeniem.
 
Chcielibyśmy zmienić ten stan i zacząć wprowadzać na naszym Wydziale więcej dobrych wzorów i dobrych praktyk w relacjach środowiskowych, znanych z najlepszych uczelni zachodnich. Chcemy być otwarci na głosy płynące od naszych Partnerów, jesteśmy chętni i gotowi do podejmowania wspólnych inicjatyw, a przede wszystkim zamierzamy prowadzić politykę otwartych drzwi Wydziału.
Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu i wymiany opinii na temat obszarów i form naszej kooperacji, a w szczególności do realnej i konkretnej współpracy ze społecznością Wydziału Prawa i Administracji UG. 
 
O przejawach i formach współpracy Wydziału z Interesariuszami będziemy informowali w specjalnej zakładce „Aktualności” w ramach zupełnie nowego działu strony internetowej WPiA UG "Partnerzy", a także na profilu WPiA UG na portalu LinkedIn (założonym w grudniu 2020 r.).
Nieprzypadkowo – ilustracją dla niniejszego, nowego działu strony internetowej Wydziału jest zdjęcie z pierwszego w historii WPiA UG Dyplomatorium kierunku prawo zorganizowanego w terminie letnim, w formule nawiązującej do najlepszych wzorów amerykańskich – z wręczaniem ozdobnych dyplomów pamiątkowych, przemarszem środowiska wydziałowego i zaproszonych gości w togach i biretach do miejsca głównych uroczystości (Biblioteki Głównej UG), z ceremoniałem typowym dla takich imprez. Na zdjęciu widzimy przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy ofiarnie wsparli nas w premierowym przedsięwzięciu. Ufamy, że przyszłość, szczególnie w realiach po-pandemicznych przyniesie wiele okazji i możliwości współpracy. 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
foto Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju

prodziekan-rozwoj@prawo.ug.edu.pl

Odpowiedzialny m.in. za:

- współpracę z samorządami zawodowymi, absolwentami Wydziału i ich organizacjami oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi;
- wdrażanie i koordynację działań na rzecz integracji środowiska interesariuszy zewnętrznych ze społecznością Wydziału
- opiekę merytoryczną nad kanałami informacyjnymi WPiA UG.

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Czerwiec 2021 - 16:41; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Lipiec 2023 - 09:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski