Biblioteka Prawna

Wejscie2

Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego mieści się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.

Biblioteka powołana została w 2001 roku. W jej skład wchodzi czytelnia ogólna (57 miejsc), czytelnia naukowa (18 miejsc), magazyn (10 miejsc), wypożyczalnia oraz informatorium z salą komputerową. Zbiory biblioteczne są udostępniane w wolnym dostępie, ustawione w działach i poddziałach wyznaczonych przez schemat klasyfikacji stosowany w BG UG.

Biblioteka udostępnia swe zbiory:

  • na miejscu w czytelni,
  • poprzez wypożyczenia indywidualne,
  • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Księgozbiór biblioteki gromadzony jest zgodnie z profilem studiów i potrzeb naukowych na Wydziale Prawa i Administracji. Obecnie liczy 51 927 woluminów druków zwartych oraz 729 tytułów czasopism (16 876 wol.). Biblioteka oferuje także zdalny dostęp do 6165 pełnotekstowych czasopism elektronicznych.

Katalog online prezentuje druki zwarte i ciągłe, gromadzone przez Bibliotekę Główną UG. Katalog jest dostępny z każdego komputera podłączonego do Internetu. Poprzez komputery i Internet możliwy jest także dostęp do innych informacji, m.in.:

  • do katalogów innych bibliotek naukowych polskich i zagranicznych,
  • do prawniczych baz danych: System Informacji Prawnej Lex Omega, Legalis, HEIN online, Legal Source (EBSCO).

Zbiory biblioteczne udostępniane są pracownikom naukowym i studentom UG oraz innych szkół Trójmiasta, a także osobom prowadzącym prace badawcze i samokształcące.

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. luty 2014 - 12:21; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 11:03; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski