Kursy e-learningowe języka angielskiego

Wydział Prawa i Administracji UG oferuje wszystkim swoim studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych i pracownikom bezpłatny kurs elearningowy języka prawniczego angielskiego, będące efektem współpracy Wydziału z Wydawnictwem C.H. Beck. Korzystać z kursów można w dowolnym czasie i trybie, gdyż nie ma w nich żadnych konkretnych terminów zajęć. Można przejść cały kurs w dwa miesiące wakacji albo podzielić materiał na cały rok akademicki. Nie ma negatywnych konsekwencji nieukończenia kursu.

Kurs prawniczego języka angielskiego "Practical English for Lawyers"

reklama

Kurs odbywa się w formie e-learningu na platformie http://elearning.beck.pl/. Udział w kursie, a także jego pozytywne zakończenie, wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział. Poziom językowy kursu to B1/B2. Liczba miejsc na kursie nie jest ograniczona.

Zapisy na kurs odbywają się na bieżąco na stronie http://elearning.prawo.ug.edu.pl.

Zapisy będą realizowane na początku każdego miesiąca kalendarzowego (wówczas Wydawnictwo będzie przesyłać dane do logowania osobom zapisanym w minionym miesiącu).

Dostęp do kursu zostanie przyznany na 12 miesięcy poprzez przesłanie na podany adres email danych dostępowych niezwłocznie po zakończeniu bieżącej fazy zapisów.
 

W razie pytań dotyczących ww. kursów prosimy o kontakt mailowy pod adresem lukasz.karczynski@ug.edu.pl.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. Wrzesień 2016 - 22:35; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński Ostatnia zmiana: wtorek, 21. luty 2023 - 10:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski