Letnie Dyplomatorium 2023

wpia

 

 

RAMOWY SCENARIUSZ WYDARZENIA

  Termin: 4 lipca 2023 r. (wtorek) | Czas wydarzenia: 13:30 – 18:30

13:30

WYDAWANIE BIRETÓW I TÓG AKADEMICKICH ABSOLWENTOM (1h 15 min)

[hol główny, Wydział Prawa i Administracji UG]

13:45

 

WYKONYWANIE ZDJĘĆ ABSOLWENTÓW NA ŚCIANCE PRZEZ PROFESJONALNEGO FOTOGRAFA (1h) 

[Wydział Prawa i Administracji UG]

14:45         

FORMOWANIE POCHODU AKADEMICKIEGO (15 min)

[przed wejściem głównym na Wydział Prawa i Administracji UG]

15:00

WYMARSZ SPOD WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG W KIERUNKU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ (15 min)

15:15

WEJŚCIE POCHODU DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I ZAJĘCIE MIEJSC (15 min)

[wejście schodami przez taras Biblioteki Głównej UG]

15:30

OTWARCIE DYPLOMATORIUM PRZEZ DZIEKANA WPIA UG – PROF. WOJCIECHA ZALEWSKIEGO (10 min)

15:40

PRZEMÓWIENIE OKOLICZNOŚCIOWE PROREKTOR UG PROF. ANNY JURKOWSKIEJ-ZEIDLER (10 min)

15:50

WRĘCZENIE DYPLOMÓW HABILITACYJNYCH (20 min)

16:10

PROMOCJE DOKTORSKIE – ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA DOKTORSKIEGO I WRĘCZENIE DYPLOMÓW  (30 min)

16:40

WRĘCZENIE DYPLOMÓW PAMIĄTKOWYCH ABSOLWENTOM KIERUNKU PRAWO W ROKU 2023 (40 min)

17:20

OFICJALNE PRZEŁOŻENIE CHWOSTU NA LEWĄ STRONĘ BIRETU PRZEZ ABSOLWENTÓW WPiA UG (5 min)

17:25

WYRÓŻNIENIE NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW SPECJALIZACJI GŁÓWNYCH PRZEZ WŁADZE MIASTA I SAMORZĄDY ZAWODOWE  (25 min)

17:50

WYSTĄPIENIE NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA KIERUNKU PRAWO (10 min)

18:05

ZAMKNIĘCIE OFICJALNEJ CZĘŚCI DYPLOMATORIUM PRZEZ DZIEKANA WPIA UG ORAZ WYKONANIE WSPÓLNEGO ZDJĘCIA ABSOLWENTÓW, DOKTORÓW I KADRY AKADEMICKIEJ (15 min)

18:20

NIEOFICJALNA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI

LISTA ABSOLWENTÓW - UCZESTNIKÓW LETNIEGO DYPLOMATORIUM 2023

 • Lista absolwentów zarejestrowanych na Letnie Dyplomatorium 2023 dostępna jest tutaj

 

ODBIÓR TÓG I BIRETÓW PRZEZ ABSOLWENTÓW

 • Wydawanie tóg i biretów rozpocznie się o godz. 13:30 w holu głównym na Wydziale Prawa i Administracji UG i potrwa do godz. 14:45.
 • Uprzejmie prosimy wszystkich absolwentów o wcześniejsze przybycie w celu uniknięcia opóźnienia w rozpoczęciu uroczystości.
 • Birety zostały ufundowane przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG i są prezentem dla absolwentów-uczestników Letniego Dyplomatorium 2023.
 • Koszt wypożyczenia togi to 10,00 złotych, płatne wyłącznie gotówką przy jej odbiorze. Prosimy o przygotowanie w tym celu odliczonej kwoty – z uwagi na ograniczenia czasowe, nie będzie możliwości wypożyczenia togi za nieodliczoną kwotę.
 • Togi muszą zostać zwrócone do godz. 19:00 w punkcie ich odbioru.
 • Za zniszczenie lub niezwrócenie togi naliczona zostanie opłata w wysokości 150,00 złotych.

 

UBIÓR

 • Toga jest strojem ceremonialnym, galowym, dlatego podczas Dyplomatorium uczestników wydarzenia obowiązuje strój wizytowy – panowie: garnitur, biała koszula, krawat, ciemne półbuty - wiedenki (oksfordy) lub angielki (derby), panie: sukienka, suknia lub żakiet oraz odpowiednie obuwie.
 • W przypadku absolwentów, chwost na kwadratowej czapce akademickiej powinien być przełożony na prawą przednią stronę. Podczas uroczystości, po wręczeniu dyplomów absolwentom, padnie komenda do przełożenia chwostu na lewą stronę – jako symbolu ukończenia studiów.

 

POCHÓD AKADEMICKI

 • Uczestnicy Dyplomatorium 2023 proszeni są o formowanie pochodu akademickiego według poniższego schematu.
 • Pracowników naukowych - Profesorów i doktorów - prosimy o założenie - odpowiednio - tóg profesorskich lub doktorskich z biretami.

 

SCHEMAT MIEJSC DLA  UCZESTNIKÓW ORAZ GOŚCI

==> LISTA ABSOLWENTÓW Z PRZYPORZĄDKOWANIEM NUMERÓW MIEJSC NA SALI

UWAGA:
NOWI DOKTORZY zajmą miejsca siedzące w drugim rzędzie, zgodnie z imienną wizytówką na krześle.
NOWI DOKTORZY HABILITOWANI zajmują miejsca siedzące w grupie kadry akademickiej, zgodnie z imienną wizytówką na krześle
Miejsca dla KADRY AKADEMICKIEJ nie posiadają wizytówek imiennych. 


WRĘCZENIE DYPLOMÓW HABILITACYJNYCH

 • Doktorzy habilitowani zajmą miejsca siedzące po lewej stronie sali, razem z kadrą akademicką WPIA UG. 
 • Po wyczytaniu ich imienia i nazwiska przez konferansjera, nowi doktorzy habilitowani proszeni są o wejście na podest
 • Dyplomy będą wręczane doktorom habilitowanym według następującego schematu:
 1. Wyczytanie imienia i nazwiska doktora habilitowanego.
 2. Wyjście doktora habilitowanego (od prawej strony podestu – analogicznie do absolwentów) i ustawienie się przed stołem prezydialnym we wskazanym miejscu.
 3. Doktorzy habilitowani stają w jednej linii, zachowując między sobą odpowiednie odstępy.
 4. Oddanie przez doktora habilitowanego czarnego biretu doktorskiego Dziekanowi Prawa i Administracji UG.
 5. Dotknięcie prawego ramienia berłem przez Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego i wręczenie dyplomu doktorowi habilitowanemu
 6. Założenie przez Dziekana WPiA UG doktorowi habilitowanemu fioletowego biretu oraz wręczenie róży.

 

PROMOCJE DOKTORSKIE

 1. Konferansjer prosi wszystkich uczestników o powstanie z miejsc
 2. Prorektor UG Prof. Anna Jurkowska-Zeidler odczytuje rotę przyrzeczenia doktorskiego.
 3. Nowi Doktorzy składają przyrzeczenie
 4. Następnie, wszyscy siadają
 5. Na prośbę konferansjera, Nowi Doktorzy zajmujący miejsca w lewym rzędzie (patrząc na stół prezydialny) proszeni są o wyjście na podest (wraz ze swoimi promotorami) - środkiem sali. W tym czasie konferansjer wyczytuje ich nazwiska i nazwiska promotorów. Nowi Doktorzy wchodzą prawym wejściem na podest (patrząc na stół prezydialny). Lewą stroną wchodzą promotorzy (przy wejściu na podest promotor otrzyma biret doktorski dla swojego doktoranta) 
 6. Nowi Doktorzy w parach z promotorami, obok siebie, stają na podeście tworząc półkole, plecami do stołu prezydialnego.
 7. Następuje wręczenie dyplomów według następującego schematu: 
  a) Prorektor UG podchodzi do doktora, dotyka jego prawego ramienia berłem, a następnie wręcza dyplom.
  b) Promotor zakłada doktorowi czarny biret
  c) Prodziekan wręcza doktorowi różę
 8. Po wręczeniu dyplomów doktorzy i promotorzy schodzą ze sceny, wracając na swoje miejsca.
 9. Na prośbę konferansjera, Nowi Doktorzy zajmujący miejsca w prawym rzędzie (patrząc na stół prezydialny) proszeni są o wyjście na podest (wraz ze swoimi promotorami) - środkiem sali. W tym czasie konferansjer wyczytuje ich nazwiska i nazwiska promotorów. Nowi Doktorzy wchodzą prawym wejściem na podest (patrząc na stół prezydialny). Lewą stroną wchodzą promotorzy (przy wejściu na podest promotor otrzyma biret doktorski dla swojego doktoranta) 
 10. Sekwencja ulega powtórzeniu od punktu 6 do 8.
 11. Na podeście pozostają doktorzy, których rozprawy zostały przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne uznane za wyróżniające

WRĘCZANIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM KIERUNKU PRAWO

 • Absolwenci proszeni są o odbieranie dyplomów pamiątkowych w kolejności alfabetycznej, zgodnie z kolejnością zajmowanych miejsc i numeracją krzeseł. Dokładna kolejność usadzenia absolwentów zostanie podana kilka dni przed wydarzeniem.

 • Absolwenci proszeni są o ustawianie się rzędami (po prawej stronie sali) i odbieranie dyplomów zgodnie z następującym schematem:

schemat

 

 1. Wyjście rzędu absolwentów i ustawienie się po prawej stronie sali.
 2. Wyczytanie imienia i nazwiska absolwenta.
 3. Odebranie gratulacji oraz dyplomu od Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG – prof. Wojciecha Zalewskiego.
 4. Gratulacje od Prorektor UG i Prodziekanów WPiA UG
 5. Powrót absolwenta na miejsce.

 

ZDJĘCIA PAMIĄTKOWE

 • Wspólne zdjęcie pamiątkowe zostanie wykonane bezpośrednio po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.
 • Absolwenci, doktorzy oraz doktorzy habilitowani proszeni są o nierozchodzenie się do czasu wykonania wspólnego zdjęcia pamiątkowego. W tym celu prosimy o pozostanie na swoich miejscach i stosowanie się do wskazówek prowadzącego uroczystość.
 • Przypominamy, że istnieje również możliwość wykonania indywidualnych zdjęć pamiątkowych na ściance, bezpośrednio przed uroczystością – w godzinach wskazanych w scenariuszu (13:45 - 14:40)

 

NIEOFICJALNA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI

 • W czasie nieoficjalnej części uroczystości absolwenci proszeni są o zwrot tóg w punkcie ich odbioru, nie później niż do godziny 19:00.
 • Zachęcamy do rozmów i wspomnień w kuluarach Wydziału w gronie akademickim.

 

PARKOWANIE

 • Na czas trwania Letniego Dyplomatorium 2023 istnieje możliwość zaparkowania pojazdu na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego tylko w jednym miejscu – na parkingu przed Biblioteką Główną Uniwersytetu Gdańskiego, oznaczonym kolorem zielonym na mapce poniżej.
 • Od godziny 13:00 zostanie udostępniony jeden wjazd na teren kampusu, znajdujący się przy Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego od strony ul. Bażyńskiego. Aby wjechać na teren kampusu należy ostrożnie podjechać do szlabanu i chwilę poczekać – szlaban otworzy się samoczynnie (trasa prowadząca od wjazdu na teren kampusu do parkingu przy Bibliotece Głównej UG została narysowana na mapce kolorem zielonym).
 • UWAGA - z powodu robót budowlanych wjazd na kampus ze strony ul. Bażyńskiego jest możliwy tylko od Alei Grunwaldzkiej.
 • Samochody zaparkowane w innych miejscach zostaną zablokowane.
 • W szczególności zabronione jest parkowanie na trasie przejazdów, przemarszu pochodu akademickiego (trasa zaznaczona na mapce kolorem czerwonym), drodze przeciwpożarowej, co grozi odholowaniem pojazdu.
 • Kampus należy opuścić przed godziną 22:00 w sposób analogiczny, jak przy wjeździe na jego teren. Po godzinie 22:00 wszystkie bramy zostają zamknięte i zostaną otwarte dopiero następnego dnia.

wpia

 

UWAGA:
Dyplomatorium 2023 dla absolwentów pozostałych kierunków prowadzonych na naszym Wydziale odbędzie się jesienią. Informacje pojawią się wkrótce w kanałach informacyjnych naszego Wydziału.

 

KONTAKT

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Letniego i Jesiennego Dyplomatorium 2023, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: dyplomatoriumwpia@ug.edu.pl .

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Czerwiec 2023 - 14:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Lipiec 2023 - 21:06; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty