Nowa monografia pod redakcją pracowników Zakładu Prawa Ochrony Środowiska | Wydział Prawa i Administracji

Nowa monografia pod redakcją pracowników Zakładu Prawa Ochrony Środowiska

monografiaNakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia „Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej” pod redakcją dr Macieja Nyki i dr Tomasza Bojar-Fijałkowskiego z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA UG.

Monografia stanowi, drugi po pozycji „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce”, zbiór referatów wygłoszonych podczas zorganizowanego przez katedrę w roku 2016 Zjazdu Katedr Prawa Ochrony Środowiska. Autorami rozdziałów monografii są pracownicy nauki związani z takimi ośrodkami jak: Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń, Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Olsztyn, Lublin. Składające się na monografię 22 teksty zostały podzielona na rozdziały poświęcone: ochronie przyrody, ocenom oddziaływania na środowisko, prawu do środowiska, prawu środowiska, gospodarczemu prawu środowiska. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Hanna Wolska
Treść wprowadzona przez: Hanna Wolska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 czerwca 2017 roku, 10:36